Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tencent Video

ช่อง 3 ผนึก Tencent ส่งออกละครไทยผ่าน WeTV เดินหน้าขยายฐานเเฟนคลับประเทศจีน

จากกระแสการรับชมละครช่อง 3 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ระหว่าง บริษัท บีอีซี เวิล...