Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thailand HR Tech 2023

THAILAND HR TECH 2023 14-15 มิถุนายนนี้ รอยัลพารากอน ฮอล์ล ชั้น 5 สยามพารากอน

Thailand HR Tech 2023: Everything Everywhere Augmented รวมเอา ธุรกิจ - คน - และ เทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน เชิญชวน “คนทำงาน” ทุกสาขาอาชีพ จากทุกอุตสาหกรรมมาร่วมรับ ประสบการณ์ และสัมผ...

PMAT จับมือ 4 พันธมิตร เปิดโลกเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ในงาน Thailand HR Tech 2023 14-15 มิถุนายน 2566 นี้

PMAT จับมือ 4 พันธมิตร เปิดโลกเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ในงาน Thailand HR Tech 2023 14-15 มิถุนายน 2566 นี้...