Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022

Wisesight จัดงาน Thailand Zocial Awards 2022 งานประกาศรางวัลที่รวมผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลไว้มากที่สุดในไทย

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล จัดงาน “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022” งานประกาศรางวัลที่รวบรวมเหล่าผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลทุกสาขาไว...