Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tidal

ย้อนเส้นทาง Music Streaming ในไทย ใครอยู่ ใครไป และใครจะปัง?

นับตั้งแต่ Steve Jobs ปฏิวัติวงการเพลงด้วยการสร้างสรรค์ iPod และร้านขายเพลงออนไลน์อย่าง iTunes Store การฟังเพลงก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น ถูกลิขสิทธิ์ และมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ จนรูปแบบกา...