Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TMB Absolute Care

TMB จับมือ FWD เปิดตัว TMB Absolute Care คุ้มครองทุกที่ทั่วโลกด้วยวงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

TMB Absolute Care เป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาด้วยการแพทย์บูรณาการสำหรับโรคมะเร็ง และครอบคลุม Targeted Therapy รวมถึงแพทย์ทางเลือก ทำให้ลูกค้าอุ่นใจได้มากกว่าเพราะสามารถเลื...