LATEST IN TMB Analytics

TMB Analytics ชี้จะรักษาอัตราการจ้างงานได้ SME ต้องรอดด้วยโมเดลรายใหญ่ช่วยรายเล็ก

TMB Analytics เผยจากการวิเคราะห์แนวทางช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด พบว่าในแง่มุมของผู้ประกอบการด้วยกันเอง ธุรกิจรายใหญ่สามารถอัดฉีดสภาพคล่องให้ SME ในโมเดลรายใหญ่ช่วยรายเ...

JOB