Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tom Alison

หึ่ง Facebook วางแผน เตรียมปรับอัลกอลิทึมหน้าแอปฯ ครั้งใหญ่ สู้ศึก TikTok

Facebook วางแผนใหญ่ เตรียมปรับอัลกอลิทึมหน้าแอปฯครั้งใหญ่ สู้ศึก TikTok โดยเปลี่ยนหน้าตาฟีดให้มีความคล้ายกับ TikTok มากขึ้น ด้วยการทำให้เห็นโพสต์แนะนำมากขึ้น รวมไปถึงการนำ Messenge...