Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN townhall

อัปเดตประเด็นสำคัญจาก Clubhouse Townhall 'ข้อควรระวังที่ แบรนด์ ควรรู้'

เมื่อคืนนี้เวลา 1.00 น. ตามเวลาประเทศไทย Paul Davison และ Rohan Seth ผู้ก่อตั้งแอป Clubhouse ได้มีการจัด Townhall เพื่อสื่อสารกับสมาชิกผู้ใช้งานทั่วโลก...