LATEST IN townhall

อัปเดตประเด็นสำคัญจาก Clubhouse Townhall 'ข้อควรระวังที่ แบรนด์ ควรรู้'

เมื่อคืนนี้เวลา 1.00 น. ตามเวลาประเทศไทย Paul Davison และ Rohan Seth ผู้ก่อตั้งแอป Clubhouse ได้มีการจัด Townhall เพื่อสื่อสารกับสมาชิกผู้ใช้งานทั่วโลก...

JOB