Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN toyata

Toyota ทดสอบ 'รถยนต์บินได้' เตรียมพร้อมใช้งานจริงโอลิมปิก 2020

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในญี่ปุ่นทดสอบ Mock-up แรกของ 'รถยนต์บินได้' โดยวางแผนที่จะนำมาสร้างความตื่นตาตื่นใจในงานโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรถยนต์มีภารกิจในบินพานัก...