Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN traditional bank

แบงก์ชาติ มีแผนจะเพิ่ม Virtual Bank เป็นผู้เล่นใหม่ เตรียมออกเกณฑ์ขออนุญาตจัดตั้ง

ธปท.หนุนจัดตั้ง Virtual Bank หรือธนาคารไร้สาขา เพื่อผลักดันทั้งผู้เล่นรายเก่า และผู้เล่นรายใหม่ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้อย่างค...