Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN trend 2020

ไทยรั้งอันดับ 4 ของโลกในการสนทนาเรื่องเกมส์บน Twitter ปี 2562

เผยข้อมูลล่าสุดระบุ ในปี 2562 มีทวีตเกี่ยวกับการเล่นเกมส์กว่า 1.2 พันล้านข้อความทั่วโลก ซึ่งเติบโตขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 20% ซึ่งประเทศไทยรั้งอันดับ 4 ของโลกในการสนทนาเรื่องเกมส์บน Tw...