LATEST IN Turnkey Lender

การขยายธุรกิจฟินเทคไปยังภูมิภาคอาเซียน - ถกประเด็นความท้าทายและโอกาสในงาน Techsauce Global Summit

หากจะขยายตลาดของธุรกิจฟินเทคเพื่อครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน คำถามที่ตามมาก็คือ คุณจะเริ่มต้นอย่างไร? มีความท้าทายและโอกาสอะไรที่รอคุณอยู่บ้าง? ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการขยายขนาดของธุรกิจนั...

Scaling fintech across ASEAN – Techsauce Global Summit panel fields challenges & opportunities

When it comes to scaling fintech companies across ASEAN region, where do you start? What are the challenges and opportunities out there? Everyone knows that scaling is essential to...

JOB