Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TV Shopping

แกะรอยกลยุทธ์การตลาดผ่าน TV Direct สื่อสารอย่างไร ให้ครองใจลูกค้าในยุคดิจิทัล

TV Direct เมื่อพูดถึงชื่อนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน กับธุรกิจ TV Shopping และ Home Shopping สัญชาติไทยในตำนาน ที่ไม่ว่าเปิดโทรทัศน์ช่องใดก็ตามต่างก็จะเห็นโฆษณาสินค้าของทีวี...