LATEST IN Twitter launch

Twitter เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ตั้งค่าจำกัดผู้ตอบทวีตบทสนทนา

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมบทสนทนาที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้งาน Twitter สามารถใช้การตั้งค่ารูปแบบใหม่นี้เพื่อจำกัดการตอบทวีตบทสนทนา ป้องกันข้อความตอบกลับที่ไม่ต้องการ เพื่อจะได้ไม่ร...

Twitter launch new conversation settings for all users

Since your Tweet = your space, we've been testing new settings to give people more control over the conversations they start....

JOB