Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Uinted Kingdom

รัฐบาลอังกฤษเลิกลงทุนในระบบยืนยันตัวตน 'GOV.UK Verify' ให้เอกชนรับช่วงต่อ

เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Oliver Dowden เลขาธิการรัฐสภา (Parliamentary Secretary) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ระบุว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักร (United Kingdom: U...