Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Unconference

Agile Thailand 2020 - It's Okay to Not Be Okay ตั้งวงเล่า เรื่องเศร้าอไจล์

วันเสาร์ 7 พ.ย. นี้ ที่ SCB เรามีงานตั้งวงเสวนาที่ไม่เหมือนการเสวนาทั่วไปเพราะเราจัดเเบบ Unconference ที่นานๆ ทีจะมีให้เห็น เราพร้อมเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้มาปล่อยความคิดเเลกเปลี่ยนคว...