Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN University Application

กรุงไทยส่ง U APP ปฏิวัติวิถีชีวิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยใหญ่สู่ดิจิทัลไลฟ์ที่ครบวงจร

กรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ร่วมกันเปิดตัว University Application ที่เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว...

JOB