Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN UPS Pulse of the Online Shopper

ผลการวิจัยเผย ผู้บริโภคในเอเชียคาดหวังบริการจัดส่งฟรี การรับคืนสินค้า และช้อปได้ทั่วโลกผ่านสมาร์ทโฟน

ผลการศึกษา UPS Pulse of the Online Shopper™  เผยว่าขณะที่นักช็อปในเอเชียหันมาซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลให้ความต้องการด้านบริ...