Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN User Journey

ทำความรู้จัก User Journey เครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับ Startup ของคุณ

ถ้าคุณกำลังวางแผนการตลาดให้กับ Startup ของคุณอยู่ หนึ่งในเครื่องมือที่วันนี้อยากแนะนำให้รู้จักคือ "User Journey" ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง การตลาด, UX และผลิตภัณฑ์ ต้องออกตัวก...