Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN User Journey

ทำความรู้จัก User Journey เครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับ Startup ของคุณ

ถ้าคุณกำลังวางแผนการตลาดให้กับ Startup ของคุณอยู่ หนึ่งในเครื่องมือที่วันนี้อยากแนะนำให้รู้จักคือ "User Journey" ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง การตลาด, UX และผลิตภัณฑ์ ต้องออกตัวก...