Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Villa Market

Villa Wallet บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ไร้เงินสด โดยความร่วมมือของ Villa Market และ GB Wallet

พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการใช้จ่ายได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับเพื่อตอบรับกับผู้บริโภค โดย Villa Market ซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทย ได้ร่วมมือกับ GB Wallet เปิดตัวแอปพลิเคชัน...

Villa Market จับมือ GB Wallet เปิดตัว Villa Wallet บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ปลดล็อกการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด

Villa Market จับมือ GB Wallet เปิดตัว Villa Wallet บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ปลดล็อกการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด ตั้งเป้าการเติบโตภายในปี 2023 มีผู้ใช้งาน Villa Wallet กว่า 100,000 ราย...