LATEST IN virus

หุ่นยนต์ฆ่าไวรัสและแบคทีเรียแบบ UVC ในเครื่องบินถูกนำเสนอให้ใช้ในสนามบินใหญ่ของสหรัฐฯ

ในช่วงที่ไวรัสจาก Wuhan กำลังเป็นข่าวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หนึ่งในช่องทางการเดินทางที่ทำให้คนมีโอกาสติดกันสูง นั่นก็คือห้องผู้โดยสารเครื่องบิน หุ่นยนต์อุปกรณ์ฆ่าไวรัสและแบคทีเ...

JOB