LATEST IN Warung Pintar

Startup 'ซุ้มขายของดิจิทัล' ของอินโด ระดมทุนระดับ Series B มูลค่า 27.5 ล้านเหรียญ

Warung Pintar พัฒนาโดย East Ventures  ซึ่งในภาษาอินโดคำว่า Warung (หรือ Kiosk) แปลว่า ซุ้มขายของ หรือแผงลอย มีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึ...

JOB