Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Wing

SCB จับมือ Wing เปิดบริการรับโอนเงินข้ามประเทศสู่กัมพูชาด้วย Blockchain

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าลุยบริการรับโอนเงินข้ามประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain ส่งกัมพูชาพาณิชย์ ธนาคารในเครือ ผนึกพันธมิตรกับ Wing กัมพูชา ผู้นำทางด้านการให้บริการโอนเงินของกัมพูช...