LATEST IN Woman in Tech

เผยผลสำรวจ วงการเทคโนโลยีผู้ชายเหมาะกว่าจริงหรือ? แล้วมีอะไรที่ต้องสนับสนุน?

ประเด็นเรื่องของผู้หญิงกับวงการเทคโนโลยี มักถูกนำมาพูดถึงในช่วงหลังบ่อยครั้ง ด้วยลักษณะอาชีพที่ถูกมองว่าให้ผู้ชายเหมาะกว่า อีกทั้งเรามักเห็นตัวเลขของกลุ่ม Startup ที่มีจำนวนผู้หญิง...

วงการเทคโนโลยี ผู้ชายเหมาะกว่าจริงหรือ? ขอเชิญผู้หญิงร่วมทำแบบสำรวจ 'Woman in Tech Survey'

ประเด็นเรื่องของผู้หญิงกับวงการเทคโนโลยี มักถูกให้ความสนใจโดยผู้ชายมากกว่า ทำให้ถูกมองว่าวงการนี้เหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เรามักเห็นตัวเลขของกลุ่ม Startup ที่มีจำนวนผู้หญิงน...

JOB