Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN women-in-stem

British Council จับมือ สวทช. จัดสัมมนา Women in STEM โอกาสคว้าทุน ป.โท UK

โอกาสพิเศษของผู้หญิง ! กับทุนปริญญาโทสายเทคฯ Women in STEM ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคมนี้ เวลา 16:00 น ‘บริติช เคานซิล’ ร่วมกับ ‘สวทช’ จัดสัมมนาพิเศษทางออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลรายละเอีย...