Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Women Leaders

ไทยมี ‘ผู้บริหารหญิง’ นั่งบอร์ด แค่ 19% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก-อาเซียน

มีผู้หญิงจำนวนน้อยกว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 23.3) ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 นับตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ในปี 2565...

“ผู้นำหญิง” จัดการการระบาดได้ดีกว่าจริงหรือ? ถอดบทเรียนผู้นำหญิงภายใต้ COVID-19

แน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ หลาย ๆ ท่านคงอยากที่จะเห็นความเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถจะจัดการปัญหาภายใต้วิกฤติได้ เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศที่ผู้นำหญิงนั้นก้าวขึ้นมามีบทบ...