LATEST IN Women Leaders

“ผู้นำหญิง” จัดการการระบาดได้ดีกว่าจริงหรือ? ถอดบทเรียนผู้นำหญิงภายใต้ COVID-19

แน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ หลาย ๆ ท่านคงอยากที่จะเห็นความเป็นผู้นำที่ดีที่สามารถจะจัดการปัญหาภายใต้วิกฤติได้ เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างจากหลาย ๆ ประเทศที่ผู้นำหญิงนั้นก้าวขึ้นมามีบทบ...

JOB