Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN yoonSuk-yeol

Yoon Suk-yeol ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คนใหม่ สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต มุ่งปั้น Unicorn ด้าน Blockchain

การได้รับชัยชนะของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ คนที่ 20 ยุน ซอกยอลในครั้งนี้จะส่งผลต่อทิศทางในประเทศเกาหลีใต้อย่างมาก และอาจกระทบไปยังประเทศในกลุ่มเอเชีย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม Blockchain เ...