LATEST IN YOUเทิร์น

GC เปิดตัว YOUเทิร์น แพลตฟอร์มจัดการขยะครบวงจร อำนวยความสะดวกส่งขวดพลาสติกกลับไปรีไซเคิล

GC เปิดตัว “โครงการ YOUเทิร์น” หรือ “พลาสติกเทิร์นสุข”ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนกระบวนการ Loop Connecting (Ecosystem) หรือการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งถือเป็นหนึ่งใน ...

JOB