Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Younique

เจาะกลยุทธ์ Index Living Mall เมื่อธุรกิจดั้งเดิมลุกขึ้นมาเป็น Disruptor ในอุตสาหกรรมตัวเอง

Index Living Mall ผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและของตกแต่งบ้าน ซึ่งถือเป็นธุรกิจดั้งเดิมในเมืองไทยเจ้าแรก ๆ ที่ได้มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น ด้วย...

JOB