Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Zalora

Zalora ขายกิจการแล้วในฟิลิปปินส์ และกำลังจะตามมาด้วยอินโดนีเซีย

ข่าวลือการซื้อกิจการ Zalora มาอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เป็นที่อินโดนีเซีย โดยบริษัทที่กำลังจะปิดดีลซื้อขาย กับ Zalora คือ MAP กลุ่มรีเทลยักษ์ใหญ่ในอินโดนีเซีย......

Startup เรียนรู้อะไรจากข่าวลือ Central Group ซื้อกิจการ Zalora

หลังจากสะเทือนวงการด้วยข่าว Alibaba ซื้อหุ้นใหญ่ใน Lazada ฟากของ Zalora โดยกลุ่มของ Rocket Internet ก็มีข่าวมาตั้งแต่ปลายปีก่อนว่าเตรียมถอนจากตลาดไทยและเวียดนาม หลังจากประสบปัญหาขา...