Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ZHD

ZHD และ LINE ประกาศควบรวมกิจการ 2 บริษัทได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกระบวนการต่างๆ ด้านกฎหมายแล้ว

ZHD และ LINE พร้อมด้วยบริษัทแม่ของทั้งสองบริษัทอย่าง SoftBank และ NAVER ได้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันการควบรวมธุรกิจดังกล่าว หลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงควบรวมกิจการ...

JOB