Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN zuckbuck

Meta เตรียมปล่อย “Zuck Buck” สกุลเงินบน Metaverse

Meta เตรียมเปิดตัว Digital Currency ที่เรียกว่า "Zuck Buck" สำหรับใช้งานบนแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ค รองรับกิจกรรมทางการเงิน Digital Currency Lending และเป็นรางวัลแก่เหล่าครีเอเตอร์ในรูปแ...