วิศวกรรมยุค 4.0 ยุคที่คุณทำ Industrial Design ที่บ้านได้ทุกขั้นตอนจาก 3DEXPERIENCE World 2020 | Techsauce

วิศวกรรมยุค 4.0 ยุคที่คุณทำ Industrial Design ที่บ้านได้ทุกขั้นตอนจาก 3DEXPERIENCE World 2020

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Dassault Systemes บริษัทซอฟท์แวร์ออกแบบอุตสาหกรรมจากประเทศฝรั่งเศสได้เชิญ Techsauce ไปร่วมงานใหญ่อย่าง 3DEXPERIENCE World 2020 เพื่อชมนวัตกรรมใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงานนี้เป็นการแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรมจากบริษัทในเครือของ Dassault Systemes และคู่ค้า ซึ่งสิ่งที่พวกเขานำมาเสนอ เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมจนหมดสิ้น โดยเฉพาะการผสานเทคโนโลยี Cloud Computing กับ AI เข้าด้วยกันจนเกิดเป็น Online Platform ที่ปลดล็อกงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไปทุกขั้นตอน โดยจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามไปพร้อมกัน

เมื่อวิศวกรรม อุตสาหกรรม และข้อมูลข่าวสาร ต้องก้าวพร้อมกันในยุค 4.0

Suchit Jain, Vice President of Strategy and Business Development, SolidWorks กล่าวว่า นวัตกรรมได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมาตลอด ยกตัวอย่างในช่วง 30 ปีก่อน เราเริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งานอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้คนคุ้นเคยกับการใช้งาน Digital เมื่อ 20 ปีก่อน ผู้คนเริ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น กลายเป็นยุคของ Information และปัจจุบัน เครื่องจักรกับคอมพิวเตอร์ผสานกันเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมจะทำงานเองได้มากขึ้น กลายเป็นยุคของ Automation และทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการทำงานในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมอย่างมาก

คุณ Suchit ย้ำว่า วิศวกรรมไม่ใช่แค่การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ แต่เป็นการใช้ไอเดียอันบรรเจิด “แก้ปัญหาใหญ่ของโลก” โดยปัญหาเองก็ไม่ได้จำกัดแค่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงสุขภาพ สังคม คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน ไปจนถึงความยั่งยืน เมื่อแนวคิดดังกล่าวผสานกับ Automation จะกลายเป็น Engineer 4.0

ทั้งนี้ หน้าที่หลักของวิศวกรในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 อย่าง ได้แก่ การสร้างเทคโนโลยีที่โตแบบก้าวกระโดด มีส่วนร่วมกับรูปแบบการทำงานในอนาคต และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการผลิตอุตสาหกรรม จะเข้าสู่ยุค Additive Manufacturing หรือการผลิตชิ้นงานด้วย 3D Printing แน่นอนว่าจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของการทำงานในอุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่วัสดุจนถึงตลาด (Material to Marketplace) การใช้ Software ออกแบบและจัดการกระบวนการผลิตจะกลายเป็นพื้นฐานของการทำอุตสาหกรรม นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Industrial 4.0

เมื่อมีการใช้ Software ตั้งแต่ขั้นออกแบบ ผลิต จัดการ ไปจนถึงช่วยในการทำตลาด เก็บ Feedback ต่างๆ ก็จะเข้าสู่ Information 4.0 ที่ทุกขั้นตอนล้วนส่งมอบข้อมูลเพื่อให้แต่ละฝ่ายนำไปประมวลผลเพื่อปรับปรุงในทุกขั้นตอน ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งผลิตสินค้า การหา Supplier ไปจนถึงการสังเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดผ่านข้อมูลที่ได้จากการประสานงานกับทีมตลอดกระบวนการผลิต

เผยโฉม 3DEXPERIENCE WORKS พื้นที่ทำงานตั้งแต่ Ideation จนถึง Marketing ของ “Innovator”

เรียกได้ว่าปี 2020 เป็นปีที่ Platform กลายเป็นมาตรฐานสำหรับทุกอย่างที่สามารถดำเนินการด้วย Software เสียแล้ว เพราะแม้แต่ SolidWorksเองก็ได้เผยโฉม Platform สำหรับ Industrial Product Design ที่ครบวงจรตั้งแต่ Concept Ideation ไปจนถึง Marketing โดยมีชื่อว่า 3DEXPERIENCE WORKS

Platform นี้จะเชื่อมโยงทุกคนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน สามารถส่งต่อ Project ให้กับผู้มีหน้าที่คนต่อไปได้จนจบกระบวนการ โดยไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ Project ออกนอก Platform เลย ทั้งนี้ แต่ละคนจะได้ Tools ที่แตกต่างกันตามหน้าที่ โดยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงร่าง การเริ่มต้นขึ้นรูป การวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ การเริ่มต้นผลิตชิ้นงานจริง และการทำการตลาดสินค้า ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือทุกขั้นตอนสามารถจบงานบน Online โดยอาศัย Cloud Computer ของ Dassault Systeme ได้

นับเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามารองรับเทรนด์การทำงานในอนาคตที่ยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองเรื่องคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐานและการประสานงานที่ไร้รอยต่อ อีกทั้งการนำเสนอ Tools ในรูปของ Platform ยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นโอกาสให้ Startup เข้าถึงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้นได้

3 บทบาทใหญ่ของ Emerging Technology ในการอุตสาหกรรมการ “ออกแบบ” ผลิตภัณฑ์

นอกจากเผยเทรนด์การออกแบบอุตสาหกรรมพร้อมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ในงานยังมีพูดคุยถึงอนาคตของการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเทคโนโลยีอุบัตใหม่ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งสรุปออกมาเป็น 3 ข้อ ดังนี้

  • มนุษย์เข้าใจแนวคิด AI เข้าใจรายละเอียด เมื่อในอนาคต มนุษย์จะต้องใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อพัฒนางานของพวกเราไปอีกขั้น โดยในงานออกแบบอุตสาหกรรม มนุษย์จะทำหน้าที่ตีโจทย์ปัญหาและกำหนดแนวคิดในการออกแบบ ส่วน AI จะช่วยในรายละเอียดที่ต้องทำซ้ำและสามารถคำนวณได้ เช่น การสร้างพื้นผิวที่เหมาะสมในการยึดชิ้นส่วน การจำลองสถานการณ์เพื่อคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง ขั้นตอนเหล่านี้หากให้มนุษย์เป็นผู้คำนวณจะใช้กำลังและเวลามาก การเข้ามาเพื่อทำงานส่วนนี้ของ AI จึงเป็นบทบาทใหญ่ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมในอนาคต
  • แรงบันดาลใจจาก Gaming อุตสาหกรรมเกมเป็นภาคหนึ่งที่เน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) ที่น่าสนใจ นักออกแบบจึงพร้อมจะนำแนวคิดในอุตสาหกรรมนี้มาใช้เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของวิศวกร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ Dashboard ควบคุมเครื่องมือ การออกแบบ Flow การทำงาน ไปจนถึงรายละเอียดหน้าจอ สีสัน และ Hardware อย่าง Controller ที่ควบคุมเครื่องจักรก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากอุตสาหกรรมเกมมากขึ้น

  • Virtual Touch and Feel อีกเทรนด์หนึ่งที่จะพลิกวิธีการออกแบบของโลกคือการจำลองประสบการณ์การใช้งานสินค้าแบบเสมือนจริงด้วยสัมผัสและการถูกสัมผัส เทรนด์นี้จะช่วยให้นักออกแบบเข้าใจรูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัสของวัสดุก่อนที่จะขึ้นรูปงานต้นแบบ รวมถึงยังสามารถส่งต่อข้อมูลสัมผัสตรงนี้ไปยังนักออกแบบที่ร่วมงานที่ใดก็ได้ในโลกด้วย

แวดวง Industrial Design และ Manufacturing จะดูมีการขยับขยายด้านเทคโนโลยีไม่มากนัก แต่จากงาน 3DEXPERIENCE World 2020 ก็ทำให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมนี้ “ตื่นตัว” และ “ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว และกำลังจะก่อ Impact กับโลกเป็นวงกว้างมหาศาลภายในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

RELATED ARTICLE

Responsive image

จับตาศึก Vertical Video ระหว่าง Tiktok Stories , IG Stories , Reels ฟีเจอร์ใดจะครองใจผู้ใช้งาน

TikTok เตรียมเปิดตัว ฟีเจอร์การแชร์แบบใหม่ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่ TikTok Stories มายังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram ช่วยครีเอเตอร์เข้าถึงผู้ติดตามเพิ่มเติมผ่...

Responsive image

Eigen ขับรถยนต์ EV จากสิงคโปร์สู่ไทย กระตุ้นการใช้พลังงานที่สะอาดกว่า

หลายคนไม่กล้าขับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ข้ามประเทศ แต่วันนี้ Eigen ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำได้ ด้วยการขับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ใน 4 ...

Responsive image

Huawei Developer Competition 2022: ต่อยอดจินตนาการสู่โซลูชันเทคโนโลยี เฟ้นหานักพัฒนาต่อยอดบริการบน Cloud

Huawei Developer Competition 2022 เปิดรับสมัคร Developer ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Cloud Ecosystem สมัครได้แล้ววันนี้ - 19 สิงหาคมนี้...