• Accenture เผยรายงาน Technology Vision จากผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจทั่วโลกกว่า 6,000 คน
  • แย้ม 5 เทรนด์สำคัญของโลก ครอบคลุมทั้งการใช้ Deep Tech, การบริหาร Workforce กับ Security และ Market Trend
  • ผู้บริหารไทยมีระดับความตื่นตัวสูงกว่าค่ามาตรฐานระดับโลกในหลายด้าน รวมถึงการมองไปยัง 5G เทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้

Accenture บริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital เผยรายงาน Accenture Technology Vision 2019 ที่สำรวจจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 6,672 คน และมีผู้บริหารไทยร่วมด้วยถึง 60 คน จากภาคธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ ภาคธนาคาร ภาคสินค้าและบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคประกันภัย ภาคบริการสาธารณะ (ยกเว้นการศึกษา) ภาคค้าปลีก ภาคโทรคมนาคม และภาคอุปโภคบริโภค โดยนับเป็นปีแรกที่มีผู้บริหารไทยร่วมในการสำรวจนี้ ทำให้มีข้อมูลเปรียบเทียบภาพในบ้านเรากับต่างชาติที่ชัดเจนขึ้น

คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ขณะที่ทุกองค์กรได้พัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลกันหมด อะไรจะทำให้ “คุณ” ต่างจากคนอื่น? รายงาน Technology Vision ของเราจึงเน้นให้เห็นถึงแนวทางต่าง ๆ ที่องค์กรจะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันทรงพลังมาใช้คิดค้นโมเดลธุรกิจและสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า”

“ขณะเดียวกัน ผู้นำขององค์กรก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณค่าของมนุษย์ ทั้งในเรื่องความไว้วางใจและความรับผิดชอบ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงคำกล่าวสวยหรู แต่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้”

สำหรับรายงานฉบับนี้เสนอแนวคิดของ Post Digital Era สะท้อนว่าภาคธุรกิจตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการ Digital Transformation ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว การสำรวจครั้งนี้จึงเปรียบเป็นการสะท้อนภาพแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่องค์กรเกิดการ Digital Transformation ภายใน 1-3 ปีที่จะมาถึง โดย Accenture ได้สรุปผลสำรวจออกมาเป็น 5 เทรนด์สำคัญ ดังนี้

DARQ Power พลังจาก Deep Tech ที่องค์กรทั้งหลายอ้าแขนรับ

DARQ ประกอบด้วย Distributed Ledger บัญชีบันทึกข้อมูลแบบเชื่อมโยงด้วย Blockchain, Artifificial Intelligence, Extended Reality เทคโนโลยีจำลองภาพบรรยากาศจริง และ Quantum Computing โดยจากผลการสำรวจพบว่าผู้บริหารทั่วโลกกว่า 95 เปอร์เซ็นต์เริ่มหยิบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้แล้ว ส่วนประเทศไทย มีสัดส่วนการใช้ Distributed Ledger สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกเกือบ 2 เท่า

Get to know me ภาคใหม่ของการใช้ Data ต่อยอดธุรกิจ

ผู้บริหารทั่วโลกมองว่าทั่วโลกจะมีประชากรดิจิทัล (ผู้ที่หันมาใช้งานบน Digital Platform) มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งผู้บริหารไทยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มองว่าการเข้าถึง Data เป็นปัจจัยทำให้หาโอกาสทางตลาดใหม่และรองรับความต้องการที่ยังไม่มีใครตอบโจทย์ได้ (Unmet Need)

Human+ Worker ความต้องการของคนทำงานยุค Post Digital Era

จากการสำรวจระบุว่า บุคลากรในปัจจุบันมีความคุ้นเคยกับ Digital (Digital Maturity) สูงกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้เกิดความคาดหวังต่อองค์กรว่าต้องมี Vision และ Solution สอดคล้องกัน ซึ่งผู้บริหารไทยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และผู้บริหารระดับโลกกว่า 71 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า พนักงานของคนมี Digital Maturity มากกว่าองค์กร ส่งผลให้คนทำงานต้อง “รอ” ให้องค์กรก้าวตามให้ทัน

Secure Us to Secure Me ความปลอดภัยใน Ecosystem ที่ควรตระหนักมากขึ้น

ธุรกิจปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยการ Partnership ระหว่างกันเพื่อสร้าง Ecosystem แต่สิ่งที่ตามมาคือช่องโหว่บนโลก Digital ที่เสี่ยงต่อการโดนโจมตี โดยจากการสำรวจยังพบประเด็นที่น่าห่วงมาก เมื่อมีผู้บริหารในไทยเพียง 28 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ “รู้” ว่าระบบความปลอดภัยของ Partner นั้นดีพอ

MyMarket หมดยุคของถูก ถึงยุค เดี๋ยวนี้ ตอนนี้

ผู้บริหารทั่วโลกระบุว่าในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจจะเข้าสู่การแข่งขันที่เรียกว่า Momentary Market ซึ่งเป็นตลาดที่เน้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ ความน่าสนใจคือในตลาดนี้ ราคาจะกลายเป็นปัจจัยรอง ทำให้มีโอกาสผลักดันธุรกิจให้เติบโตได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารทั่วโลกตอนนี้ให้ความสำคัญกับการบริการแนว On-Demand ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผสานระหว่าง On-Demand กับ Customisation มากกว่า

สุดท้าย ผู้บริหารไทยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และทั่วโลกราว 79 เปอร์เซ็นต์ มองว่า 5G จะมี Impact ต่ออุตสาหกรรม โดยจะเริ่มเกิด Solution จากเทคโนโลยีนี้ภายใน 1-3 ปี

RELATED ARTICLE

Responsive image

คุยกับ Startup รุ่นบุกเบิก Claimdi , Finnomena และ Choco CRM ในวันที่ต้อง ScaleUp

Techsauce ได้นั่งคุยกับ Startup ทั้ง 3 อย่าง Claimdi Finnomena และ Choco CRM กับการเติบโตในช่วงเวลาที่ผ่านมา ปัญหาต่างๆ ของ Ecosystem ที่ยังทำให้ Startup ก้าวไม่ออก และหนทางในการ ...

Responsive image

BaseConf2020 อีกหนึ่งหมุดหมายของ Tech Conference ระดับภูมิภาคครั้งใหญ่ที่สุดของ Iskandar Malaysia

Techsauce Global Summit ร่วมกับ START Malaysia จัด BaseConf2020 งาน Tech Conference ระดับภูมิภาคครั้งใหญ่ที่สุดของ Iskandar Malaysia พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในรัฐยะโฮร์บาห์รู (Johor Ba...

Responsive image

Global Expansion for Startup พาธุรกิจติดตลาดต่างประเทศให้สำเร็จจาก NIA SCB IBE

สำหรับ Startup ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน การขยายตลาดไปยังต่างประเทศถือเป็นไฟท์บังคับที่ต้องสำเร็จ แต่หากถามถึงวิธีการ กลับไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันมากนัก NIA SCB IBE จึงจัดห้องเรี...