ปัจจุบันนี้ ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในหุ่นยนต์โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานและตัดสินใจเองได้อย่างอิสระ เพราะจากเดิมมนุษย์จะต้องป้อนคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นด้วยระบบ AI

      Universal Robots ผู้นำทางด้านการพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมวางแผนที่จะนำระบบ AI เข้ามาใช้ในหุ่นยนต์ Cobot เพื่อทำให้หุ่นยนต์โคบอทเป็นได้มากกว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานอันตรายและงานจำเจน่าเบื่อแทนมนุษย์

ควบคุมตัวเองได้: ในอนาคตอันใกล้นี้ หุ่นยนต์โรงงานอุตสาหกรรมโคบอทจะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ทำงานได้ด้วยตัวเองและควบคุมการทำงานของตัวเองได้ผ่านระบบ AI

มีการมองเห็น: ด้วยความสามารถนี้ Cobot ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI สามารถจดจำทิศทางของชิ้นส่วน ทำการตรวจสอบ เลือกงานและวางแบบไดนามิก ตลอดจนสามารถอ่านผลลัพธ์จากอุปกรณ์ทดสอบและสามารถตัดสินใจผลิตงานได้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสม

มีการปรับตัว: Cobot ที่ทำงานด้วยระบบ AI จะสามารถปรับและเคลื่อนย้ายงานได้เหมือนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีการปรับควบคุมแรงที่จำเป็นในการเลือกชิ้นส่วนจากสแต็ค; ตรวจจับและหลีกเลี่ยงการชน อีกทั้งยังตอบสนองต่อข้อผิดพลาดด้วยโซลูชั่นใหม่ๆ

มีการเรียนรู้: Cobot ที่ทำงานด้วย AI สามารถคาดคะเคความน่าจะเป็นที่งานจะมเหลวได้ และระบุรูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อผลักดันตัวเองให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น

มีการปรับใช้: Cobot ที่ทำงานด้วย AI สามารถทำงานให้สำเร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลงานเดิมเพื่อแบ่งปันและสื่อสารกับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆเพื่อควบคุมระบบการทำงานต่างๆ

สามารถควบคุม: หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถควบคุมเครื่องจักรอื่นๆเพื่อให้สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

อ้างอิง AI AND ROBOTS: NOT WHAT YOU THINK


RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดตัว Obodroid ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทย รองรับความต้องการธุรกิจอสังหาฯและธุรกิจในอนาคต

Obodroid จัดงานเสวนา “Living with Robots เมื่อหุ่นยนต์มาอยู่ในชีวิตเรา” เพื่อเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการและแนะนำหุ่นยนต์ภายใต้การพัฒนาของ Obodroid ซึ่งจะมีการนำไปใช้จริงภายในพื้นท...

Responsive image

Brett King : Human 2.0 มนุษย์ต้องทำอย่างไรเมื่อเรากำลังจะถูกแทนที่ด้วย AI ?

Brett King ผู้ทรงอิทธิพลด้าน FinTech ชื่อดังของโลก และผู้เขียนหนังสือ Bank 2.0, Breaking Bank และ Augmented...

Responsive image

IBM ส่ง Watson Assistant for Citizens ใช้ AI ช่วยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ COVID-19

IBM ได้มองเห็นถึงปัญหาการสื่อสารข้อมูลเรื่อง COVID-19 จึงได้มีการพัฒนา IBM Watson Assistant for Citizens เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ให้สามา...