ถอดบทเรียน Mission X กับ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม F&B | Techsauce

ถอดบทเรียน Mission X กับ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม F&B

หลังจากเปิดตัวโครงการ Mission X ของธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ในการเปิดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการมาเรียนรู้เพื่อสร้าง Digital Mingset ในการทำ Digital Transformation ในองค์กร เพราะความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรต้องเริ่มมาจากผู้บริหาร

หลังจากจัดกิจกรรมไปทาง Techsauce ได้ไปพูดคุยถึงผลตอบรับจากการเข้าร่วมในภารกิจ Mission X กับผู้บริหาร 2 ท่าน ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกับประสบการณ์กว่า 30 ปี สินค้าหลัก ๆ ของแบรนด์ เช่น กระทิชาวเกาะ เครื่องดื่มนมข้าว น้ำแกงพร้อมปรุง และ คุณสมชาย เวชากร ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าประเภทขนม ทั้งยูโร่คัสตาร์ดเค้ก ปีโป้ โอโจ้ เป็นต้น

ผลกระทบของ COVID-19 กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม


ในแง่ของยอดขาย สำหรับธุรกิจ F&B แล้ว ดร.เกรียงศักดิ์ มองว่าแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย แต่จะมากระทบในด้านของการทำงานและการดูแลพนักงานมากกว่า โดยจะต้องควบคุมและดูแลพนักงานให้ดีมากขึ้น เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจะมีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องลงไปดูลึกขึ้นในส่วนนี้ ต้องติดตามเรื่องการใช้ชีวิต และการเดินทางออกนอกพื้นที่มากขึ้น และสิ่งนี้ทำให้การทำงานของฝ่ายบุคคลยากขึ้น 

ในส่วนของเทรนด์ของผู้บริโภคอาหาร พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการระบาด โดย COVID-19 ส่งผลให้คนตระหนักเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันขายดีมากขึ้น เป็นผลให้กลุ่มอำพลฟูดส์ของเราหันมาเล่นด้านอาหารเสริมและสมุนไพรมากขึ้น 

ในด้านของ คุณสมชาย ก็กล่าวเช่นกันว่า คนเริ่มกังวลเรื่องของสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น อาหารชนิดไหนที่ผู้บริโภคไม่มั่นใจก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย และจะส่งผลให้การผลิต และยอดขายลดลง

อีกอย่างหนึ่งคือเทรนด์ของอาหารสำเร็จรูป และอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น และมียอดขายในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นมากกว่าก่อนการระบาด เกิดมาจากการที่คนต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน และหันมาทำอาหารทานเองเพิ่มขึ้น สินค้าประเภทนี้จึงขายดีขึ้น

และในด้านของการขาย อย่างที่ทราบกันดีว่าเทรนด์ของออนไลน์โตขึ้นเร็วมาก โดยยอดขายของทั้งลูกค้าแบบ B2B และ B2C โตมากขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงการโฆษณาบนโลกดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทำให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานในองค์กรไปในรูปแบบใหม่ค่อนข้างเร็วมากขึ้น

ความสำคัญของ Digital Transformation ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม F&B

ทั้ง ดร.เกรียงศักดิ์ และ คุณสมชาย ได้ให้ความสำคัญกับการทำ Digital Transformation ในองค์กรมาก ในส่วนของกลุ่มอำพลฟูดส์นั้นได้พยายามสร้างนวัตกรรมมาตลอด แต่มองว่าการที่จะสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือสินค้าได้แต่ละตัวมันใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและผลิตค่อนข้างนาน จึงต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ โดยจะมีการรับสินค้าเข้ามาแล้วเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs เล็ก ๆ นอกจากนี้ทางกลุ่มอำพลฟูดส์ของดร.เกรียงศักดิ์ยังได้ลงไปช่วยพัฒนาและดูแลกลุ่มธุรกิจดังกล่าว จนทำให้แต่ละที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และในส่วนนี้ทำให้บริษัทของกลุ่มอำพลฟูดส์โตขึ้นแบบ Expotetial Growth ถึง 33% 

ในเรื่องของ Digital Transformation เรื่องแรกที่ ดร.เกรียงศักดิ์ ให้ความสำคัญคือ Big Data เพราะองค์กรมี Data ของฐานลูกค้าเยอะมาก โดยทั่วประเทศบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 3 แสนราย เลยมองว่าการจัดการกับ Big Data จึงสำคัญมาก โดยเฉพาะกับระบบหลังบ้านที่ต้องมีประสิทธิภาพ ที่ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบหลังบ้านให้แข็งแรงขึ้น รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ในโรงงานที่ทางอำพลฟูดส์ได้ใช้ระบบ Smart Factory ที่มีแหล่งพลังงานจาก Smart solar roof มีการใช้ Smart boiler และเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมไปถึงมีปัญหาที่เกิดจากการขาดแรงงาน ทำให้บริษัทต้องนำ Robot มาใช้ในการกระบวนการผลิตของโรงงาน 

นอกจากนี้อำพลฟูดส์ได้ทำการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ดังนั้นพนักงานที่รับผิดชอบในด้านการดูแลและกระจายสินค้าในศูนย์ต่าง ๆ ก็จะมีระบบที่สามารถติดต่อกันและติดตามสินค้าได้แบบ Real-time รวมไปถึงมีการส่งข้อมูลมาเก็บที่ส่วนกลาง ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีในการทำงานและติดต่อสื่อสารในองค์กรในยุคของ New normal มันจึงสำคัญมาก และมันเป็นอีก Key success ของการทำ Digital Transformation ขององค์กร 

ในด้านของ คุณสมชาย จากบริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่าในตอนแรกมองการทำ Digital Transformation นั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ Key technology แต่จริง ๆ แล้วมีสิ่งที่สำคัญกว่า คือ คน ดังนั้นความยากลำบากในการทำ Transformation ในองค์กรที่เจอ คือการที่คนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง สำหรับบริษัทใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาอาจจะไม่มีความยากลำบากในการทำ Digital Transformation เท่ากับกลุ่มบริษัทยุคเก่าๆ ที่มีมา 30-40 ปี เพราะที่นั่นจะเป็นแหล่งรวมของคนหลาย ๆ รุ่น เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องดู คือ คนและวัฒนธรรมขององค์กร ที่จะต้องทำให้คนมี Mindset ในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับเทคโนโลยี 

สิ่งที่ได้จากโครงการ SCB Mission X

ก่อนจะเข้ามาร่วมในโครงการ Mission X ทางด้านของ ดร.เกรียงศักดิ์ เข้าใจมาตลอดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เทคโนโลยี และรู้มาตลอดว่ายังไงองค์กรก็ต้อง Transform แต่มันกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร มันเกิดมาจากการต่อต้านของพนักงานบ้าง การไม่ร่วมมือของพนักงานบ้าง แต่เมื่อได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ สิ่งที่ทางอำพลฟูดส์อยากได้มากที่สุด คือ ความรู้ในการพัฒนาและ Transform องค์กร เมื่อได้เรียนมาเรื่อย ๆ สิ่งที่ถูกเน้นย้ำมากที่สุด คือ เรื่องของบุคคลากร ดังนั้น จึงรู้ว่าหัวใจสำคัญของการ Transform องค์กรคือ คนแล้วค่อยตามมาด้วยเทคโนโลยี 

อีกสิ่งหนึ่งคือ ในตอนแรกมีความกังวลว่าถ้าเป็นกิจกรรมของธนาคาร อาจจะมีเรื่องการขายบริการต่าง ๆ ของทางธนาคารมากกว่า แต่เมื่อได้มาเข้าร่วม ก็ได้เข้าใจเรื่องของการ Transform องค์กรจริง ๆ และมันจะต้องเริ่มมาจากผู้บริหาร การเข้าร่วมในโครงการนี้สิ่งที่ได้ คือ การได้เปลี่ยน Mindset และทำให้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของความจำเป็นในการทำ Digital Transformation และยังได้เห็นว่าองค์กรของเรานั้นยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 

อีกทั้งวิทยากรที่มาให้ความรู้ในโครงการนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TUF) และโอสถสภา ที่ทำให้เห็นมุมมองการบริหาร และเป็นแรงบันดาลใจให้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงกับองค์กรของเราเอง

ในด้านของ คุณสมชาย ก็มองว่าโครงการ Mission X ของ SCB นี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีและน่าสนใจ และเนื่องจากบริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในหลาย ๆ ส่วน โดยทางบริษัทได้เริ่มนำเอาเทคโนโลยี Clean room มาใช้ในการผลิตตั้งแต่ 28 ปีที่แล้ว และเห็นว่าธุรกิจที่เติบโตได้มีส่วนหนึ่งมาจากการที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ และจากการเข้าร่วม Mission X ทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้น ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ และได้เห็นแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ เพิ่มเติมมาใช้ในองค์กร เช่น AI ที่สามารถนำมาช่วยในด้านการผลิต ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัท บริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด เป็นฝ่ายที่ต้องไปซื้อ Package ของโปรแกรม AI เพื่อนำมาใช้ แต่จากโครงการนี้เราได้เรียนรู้เรื่อง Open source ที่สามารถนำมันมาพัฒนาและใช้ได้เองในองค์กร

ความสำคัญของ Private Consultation Session ในโครงการนี้

สำหรับในส่วนนี้มองว่า Private Consultation เป็นกิจกรรมที่ดีและน่าจะมีในทุก ๆ การอบรม เพราะถ้าได้เรียนแล้วไม่ได้เอาไปลงมือทำ ความรู้ในส่วนนี้ก็จะหายไป และในโครงการนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับทางองค์กรของเรามาก เพราะจะหาโครงการที่มี Private Consultation แบบฟรี ๆ แต่ได้ความรู้เยอะ ๆ แบบนี้ได้ยากมาก และสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรได้จริง ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

ด้านของ คุณสมชาย กล่าวว่า Private Consultation นี้มองว่าเป็นไฮไลต์ของโครงการนี้ จากการที่แต่ละบริษัทที่มาเข้าร่วมในโครงการนี้มีโครงสร้างและหลักการบริหารองค์กรที่แตกต่างกันไป ทำให้การทำ Private Consultation แต่ละบริษัทจะได้ความรู้ในเฉพาะด้านที่สนใจอย่างครบถ้วน ตัวอย่างเช่น ของบริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด ของเราที่สนใจเรื่อง AI ที่จะมาช่วยในการผลิต ทำให้เราได้เจอกับวิทยากรที่มีความรู้จริง ๆ และได้ช่องทางการเข้าถึง Open source นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง Package ที่เราซื้อมากับ Open source ทำให้เราได้เห็นข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป และมาเป็นตัวช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกใช้งานได้ 

คำแนะนำสำหรับผู้บริหารที่จะเข้าร่วมโครงการ Mission X ในรุ่นต่อไป

ถ้าให้แนะนำโครงการนี้กับผู้บริหารท่านอื่น ๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมในรุ่นถัดไป ดร.เกรียงศักดิ์ มองว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ และมันทำให้มุมมองที่ว่ากิจกรรมของธนาคารมักจะมีการโฆษณาบริการแอบแฝงนั้นหายไป โครงการนี้ทำให้ได้ความรู้ในการพัฒนาองค์กรมาแบบฟรี ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรในการอบรมเลย อีกทั้งได้รับการบริการที่ดีมาก ๆ จากทาง SCB ในการดูแลตลอดโครงการ มันจึงเป็นโอกาสที่ทุกองค์กรควรจะรีบคว้าเอาไว้ และต้องขอขอบคุณทางธนาคารไทยพาณิชย์ที่จัดโครงการคืนความรู้และประสบการณ์ดี ๆ กลับสู่สังคม

ในส่วนของ คุณสมชาย กล่าวว่าโครงการนี้ดีตรงที่ทำให้ผู้บริหารได้เปิดโลก และได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ เพราะว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่เคยเห็น และไม่เคยเรียนรู้อีกมากมาย รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะด้านที่น่าสนใจ และการจะหาช่องทางการเรียนดีๆแบบนี้ได้ยาก อีกทั้งวิทยากรในโครงการนี้ไม่ได้มานำเสนอในแนวของ Commercial แต่มาให้ความรู้ และแนะนำอะไรใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปใช้ได้จริงในการทำ Digital Transformation ขององค์กร อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจจะฝากคือ โครงการนี้ทำให้เราได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ และได้แนวทางไปใช้เปลี่ยน Mindset ของคนในองค์กรของอีกด้วย นอกจากนี้จากการทำ Private Consultation ทำให้เรารู้ว่าจริง ๆ แล้วบริษัทเราต้องการอะไรกันแน่


บทความนี้เป็น Branded Content


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวมมาแล้ว! Key Messages 9 วิทยากร จากงาน The Story Thailand Forum 2024

สรุปสาระสำคัญจาก 9 วิทยากรอุดมความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมาบรรยายในแง่การทำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี และการคำนึงถึง ESG ในงานสัมมนา 'The Story Thailand Forum 2024' ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1...

Responsive image

AGI จะมาเมื่อไหร่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง AI เก่งเกินคน ? ส่องความเห็นล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำ

AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่หลายคนว่ากันว่าจะเป็น AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และอาจเหนือมนุษย์มากที่สุด เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจนเหมือนหลุดมาจากในหนัง แต่ในตอนนี้เราอาจต้...

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...