CES 2021 Key Trends - 6 เทคโนโลยีแถวหน้าเมื่อโลกเปลี่ยน | Techsauce

CES 2021 Key Trends - 6 เทคโนโลยีแถวหน้าเมื่อโลกเปลี่ยน

CES 2021 งานโชว์นวัตกรรมระดับโลกที่ปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (ALL - Digtal) ได้มีการเปิดเผยถึงเทรนด์เทคโนโยีสำคัญ ในงาน ซึ่งมีผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย Techsauce ได้สรุปเนื้อหามา มีรายละเอียดดังนี้

COVID-19 ผลักเทคโนโลยีก้าวกระโดด

 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จากเดิมที่อาจต้องใช้เติบโตเวลาหลักปี กลับใช้เวลาเพียงหลักเดือน หรือหลักสัปดาห์ เช่น

 1. E-Commerce : มีตัวเลขการสั่งของออนไลน์ ยอดรวม 10 ปี ภายในระยะเวลา เพียง 8 สัปดาห์
 2. Telemedicine : มีตัวเลขการทำนัดผ่าน Virtual เติบโตขึ้น 10 เท่า ภายใน 15 วัน ฃ
 3. Streaming Video : แต่เดิม Netflix ใช้เวลาเติบโต 7 ปี แต่ Disney + เติบโตภายใน 5 เดือน ด้วยตัวเลขผู้ Subscribers เพิ่มขึ้น 50 ล้านคน 
 4. Remote Learning นักเรียนเรียนผ่านออนไลน์ จำนวน 250 ล้านคน ภายใน 2 สัปดาห์

Intelligence of Things Gaining Momentum

ปัจจุบันเทคโนโลยี Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นแกนสำคัญในการพลิกโฉมนวัตกรรมต่างๆ และถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things จึงเกิดเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Intelligence of Things ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี

 • AI and Machine Learning : ผู้นำด้าน IT จำนวน 43 เปอร์เซนต์ กล่าวว่าระบบ AI และ Machine Learning มีความสำคัญมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ COVID-19
 • Robotic Process Automation การใช้หุ่นยนต์ทดแทนมนุษย์ กำลังขยายตัวมากขึ้น และอุตสาหกรรมนี้ อาจจะเติบโตได้ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2021
 • Natural Language Processing : การพัฒนาคอมพิวเตอร์ เพื่อความเข้าใจในภาษามนุษย์ ผู้นำด้านเทคโนโลยี จำนวน 53 % ได้กล่าวว่าบริษัทของพวกเขาได้มีการเพิ่มงบประมาณเป็นอย่างน้อย อีก 10 % เมื่อเทียบกับปี 2019
 • Cloud Computing บริษัทระดับโลก จำนวน 59 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะมีการใช้งาน Cloud Computing มากกว่าที่วางแผนไว้

CES 2021 Key Trends

เมื่อเป็นเช่นนี้ แกนเทคโนโลยี 6 แกนที่ CES ได้หยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญในแถวหน้าจึงประกอบด้วย

 • Digital Health (นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพ)
 • Digital Transformation
 • Robotics & Drones (การพัฒนาหุ่นยนต์และโดรน)
 • Vehicle Technology (เทคโนโลยียานยนต์)
 • 5G Connectivity (การเชื่อมต่อผ่าน 5G)
 • Smart Cities (นวัตกรรมสร้างเมืองอัจฉริยะ)

Digital Health - นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพ

มีการคาดการณ์ ว่ารายได้ในอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพจะเติบโตขึ้น โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อด้านสุขภาพจะเติบโตขึ้น 34% ในปี 2021 และมีมูลค่าถึง 1,246 ล้านดอลลาร์ในปี 2024


ซึ่งมีแกนสำคัญคือ

 • Everyday Lifestyles : มีการพัฒนาเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน 
 • Patient Care : เป็นเทคโนโลยีที่สามารถดูแลผู้ป่วย
 • Provider Efficiencies : เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการรักษา

อนาคตของอุตสาหกรรมการแพทย์

 • การนำหุ่นยนต์มาปรับใช้เป็นบุรุษพยาบาล
 • การใช้ AI ในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย
 • การใช้นวัตกรรม XR เพื่อเลี่ยงการปนเปื้อน

เมื่อวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพ ได้บีบบังคับให้องค์กรระดับโลกต้องเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Cloud

 • 59% ขององค์กรทั้งหมดได้มีการใช้ระบบ Cloud มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
 • 61% ขององค์กรทั้งหมดวางแผนถึงการยกระบบขึ้นสู่ Cloud
 • 83% คำนึงถึงด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องแรก ตามมาด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย (82 %)

Digital Transformation ในโลก COVID-19 ในยุค COVID - 19

ด้านสุขภาพ

 • ชาวอเมริกัน ได้มีการใช้จ่ายในอุตสาหกรรม Digital Fitness มากขึ้นถึง 30 - 35 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
 • ยิมในหลาย ๆ แห่ง ได้มีทางเลือกให้กับสมาชิกกับการเทรนผ่านระบบออนไลน์

ด้านการศึกษา

 • สถานศึกษาได้เลือกใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการประชุมออนไลน์ แทนที่การพบปะต่อหน้า
 • ในประเทศฝรั่งเศส ได้มีการนำระบบ e-learning มาใช้กับนักเรียนระดับ K-12 
 • ในประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์ม LendED เพื่อการกระจายสื่อการเรียนรู้จากผู้ผลิต ให้กับนักเรียนและผู้สอนโดยตรง

ด้านกฎหมาย

 • การตัดสินคดี ได้มีการทดแทนในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • ได้มีการนำแพลตฟอร์มเพื่อการประชุมออนไลน์ มาใช้เพื่อรับฟังการพิจารณาของศาล

หุ่นยนต์กลายเป็นตัวช่วยสำคัญในสถานการณ์ COVID-19

การใช้หุ่นยนต์เพื่อต่อสู้กับ COVID - 19

 1. เพื่อความอนามัย - การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ
 2. เพื่อการขนส่ง - โดรนขนส่งสินค้า
 3. เพื่อการขาย - หุ่นยนต์เพื่อการจัดเรียงสินค้า
 4. เพื่อการทดแทนในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน - การปรุงอาหาร หรือการขนย้ายสิ่งปฏิกูล
 5. เพื่อสุขภาพ - การตรวจวัดอุณหภูมิมนุษย์ หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 6. เพื่อการกักตัว - การเฝ้าระวังผู้มีโอกาสเสี่ยง

เทคโนโลยีคมนาคมแห่งอนาคต ที่ได้ทำการเปิดตัวในงาน CES 2021

 • Mobility as a Service (MaaS) - บริการด้านการเดินทาง - การเช่าจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์
 • C-V2X Connectivity - การสื่อสารระหว่างยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม
 • Self-Driving Vehicle Fleets - การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย
 • Electrification - การกำเนิดของสถานที่บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • รถกระบะไฟฟ้า เริ่มได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • C-V2X Connectivity - รถยนต์สามารถสื่อสารโดยตรง กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้

วิกฤตการณ์ทางสุขภาพ ส่งผลให้การตอบรับ 5G สามารถทำได้เร็วขึ้น

 • ยอดการลงทุนในระบบ 5G เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อปี 2019 ถึง 10.8%
 • ยอดเงินการลงทุนทั้งปี สูงถึง 2.6 แสนล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะในด้าน R&D และ CAPEX
 • การสร้างงานที่เกี่ยวกับระบบ 5G จะเพิ่มขึ้นอีก 22.8 ล้านตำแหน่ง (จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 22.3 ล้านตำแหน่ง) ภายใน 15 ปีข้างหน้า

เมืองอัจฉริยะ: ผลิกวิกฤต สู่โอกาส

 • การเพิ่มเซนเซอร์ในตัวเมือง
 • ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ
 • การใช้ข้อมูลเชิงลึก
 • การจดจำการเดินทาง

กลับมาชีวิตในวิถีเดิม พร้อมกับตึกที่ฉลาดและปลอดภัยมากขึ้น


 • การปรับใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัส
 • อากาศและพื้นผิวที่สะอาดมากขึ้น
 • การปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • การประชุมทางไกล

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เพราะ Sex ไม่ใช่เรื่องผิด รู้จัก SexTech นวัตกรรมเร้าอารมณ์ ที่ตอบโจทย์ความใคร่และสุขภาพที่ดีเรื่องเพศ

เมื่อการพูดถึงเรื่องเพศไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคม เช่นเดียวกับซีรีส์ Doctor Climax ที่ตีแผ่เรื่องราวปัญหาทางเพศในสังคมในยุค 70-80 มีกรอบเรื่องเพศกับความดีงามเอาไว้ ทิ้งเป็นปัญหาเรื...

Responsive image

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 ผลักดันนวัตกรรม รับมือความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต...

Responsive image

สร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ผ่าวิสัยทัศน์โครงการการศึกษาของ Samsung ช่วยเยาวชนไทยอัปสกิลดิจิทัล

Samsung โชว์วิสัยทัศน์ Together for Tomorrow Enabling People ‘มุ่งสร้างพลังคน สร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน’ พร้อมสนับสนุนเด็กไทยให้มีทักษะดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้คน...