CES 2021 งานโชว์นวัตกรรมระดับโลกที่ปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ (ALL - Digtal) ได้มีการเปิดเผยถึงเทรนด์เทคโนโยีสำคัญ ในงาน ซึ่งมีผลจากการระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย Techsauce ได้สรุปเนื้อหามา มีรายละเอียดดังนี้

COVID-19 ผลักเทคโนโลยีก้าวกระโดด

 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จากเดิมที่อาจต้องใช้เติบโตเวลาหลักปี กลับใช้เวลาเพียงหลักเดือน หรือหลักสัปดาห์ เช่น

 1. E-Commerce : มีตัวเลขการสั่งของออนไลน์ ยอดรวม 10 ปี ภายในระยะเวลา เพียง 8 สัปดาห์
 2. Telemedicine : มีตัวเลขการทำนัดผ่าน Virtual เติบโตขึ้น 10 เท่า ภายใน 15 วัน ฃ
 3. Streaming Video : แต่เดิม Netflix ใช้เวลาเติบโต 7 ปี แต่ Disney + เติบโตภายใน 5 เดือน ด้วยตัวเลขผู้ Subscribers เพิ่มขึ้น 50 ล้านคน 
 4. Remote Learning นักเรียนเรียนผ่านออนไลน์ จำนวน 250 ล้านคน ภายใน 2 สัปดาห์

Intelligence of Things Gaining Momentum

ปัจจุบันเทคโนโลยี Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) เป็นแกนสำคัญในการพลิกโฉมนวัตกรรมต่างๆ และถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things จึงเกิดเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Intelligence of Things ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี

 • AI and Machine Learning : ผู้นำด้าน IT จำนวน 43 เปอร์เซนต์ กล่าวว่าระบบ AI และ Machine Learning มีความสำคัญมากขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ COVID-19
 • Robotic Process Automation การใช้หุ่นยนต์ทดแทนมนุษย์ กำลังขยายตัวมากขึ้น และอุตสาหกรรมนี้ อาจจะเติบโตได้ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2021
 • Natural Language Processing : การพัฒนาคอมพิวเตอร์ เพื่อความเข้าใจในภาษามนุษย์ ผู้นำด้านเทคโนโลยี จำนวน 53 % ได้กล่าวว่าบริษัทของพวกเขาได้มีการเพิ่มงบประมาณเป็นอย่างน้อย อีก 10 % เมื่อเทียบกับปี 2019
 • Cloud Computing บริษัทระดับโลก จำนวน 59 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะมีการใช้งาน Cloud Computing มากกว่าที่วางแผนไว้

CES 2021 Key Trends

เมื่อเป็นเช่นนี้ แกนเทคโนโลยี 6 แกนที่ CES ได้หยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญในแถวหน้าจึงประกอบด้วย

 • Digital Health (นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพ)
 • Digital Transformation
 • Robotics & Drones (การพัฒนาหุ่นยนต์และโดรน)
 • Vehicle Technology (เทคโนโลยียานยนต์)
 • 5G Connectivity (การเชื่อมต่อผ่าน 5G)
 • Smart Cities (นวัตกรรมสร้างเมืองอัจฉริยะ)

Digital Health - นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพ

มีการคาดการณ์ ว่ารายได้ในอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อสุขภาพจะเติบโตขึ้น โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อด้านสุขภาพจะเติบโตขึ้น 34% ในปี 2021 และมีมูลค่าถึง 1,246 ล้านดอลลาร์ในปี 2024


ซึ่งมีแกนสำคัญคือ

 • Everyday Lifestyles : มีการพัฒนาเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน 
 • Patient Care : เป็นเทคโนโลยีที่สามารถดูแลผู้ป่วย
 • Provider Efficiencies : เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการรักษา

อนาคตของอุตสาหกรรมการแพทย์

 • การนำหุ่นยนต์มาปรับใช้เป็นบุรุษพยาบาล
 • การใช้ AI ในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย
 • การใช้นวัตกรรม XR เพื่อเลี่ยงการปนเปื้อน

เมื่อวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพ ได้บีบบังคับให้องค์กรระดับโลกต้องเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Cloud

 • 59% ขององค์กรทั้งหมดได้มีการใช้ระบบ Cloud มากกว่าที่คาดการณ์ไว้
 • 61% ขององค์กรทั้งหมดวางแผนถึงการยกระบบขึ้นสู่ Cloud
 • 83% คำนึงถึงด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องแรก ตามมาด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย (82 %)

Digital Transformation ในโลก COVID-19 ในยุค COVID - 19

ด้านสุขภาพ

 • ชาวอเมริกัน ได้มีการใช้จ่ายในอุตสาหกรรม Digital Fitness มากขึ้นถึง 30 - 35 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
 • ยิมในหลาย ๆ แห่ง ได้มีทางเลือกให้กับสมาชิกกับการเทรนผ่านระบบออนไลน์

ด้านการศึกษา

 • สถานศึกษาได้เลือกใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการประชุมออนไลน์ แทนที่การพบปะต่อหน้า
 • ในประเทศฝรั่งเศส ได้มีการนำระบบ e-learning มาใช้กับนักเรียนระดับ K-12 
 • ในประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์ม LendED เพื่อการกระจายสื่อการเรียนรู้จากผู้ผลิต ให้กับนักเรียนและผู้สอนโดยตรง

ด้านกฎหมาย

 • การตัดสินคดี ได้มีการทดแทนในแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • ได้มีการนำแพลตฟอร์มเพื่อการประชุมออนไลน์ มาใช้เพื่อรับฟังการพิจารณาของศาล

หุ่นยนต์กลายเป็นตัวช่วยสำคัญในสถานการณ์ COVID-19

การใช้หุ่นยนต์เพื่อต่อสู้กับ COVID - 19

 1. เพื่อความอนามัย - การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ
 2. เพื่อการขนส่ง - โดรนขนส่งสินค้า
 3. เพื่อการขาย - หุ่นยนต์เพื่อการจัดเรียงสินค้า
 4. เพื่อการทดแทนในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน - การปรุงอาหาร หรือการขนย้ายสิ่งปฏิกูล
 5. เพื่อสุขภาพ - การตรวจวัดอุณหภูมิมนุษย์ หรือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 6. เพื่อการกักตัว - การเฝ้าระวังผู้มีโอกาสเสี่ยง

เทคโนโลยีคมนาคมแห่งอนาคต ที่ได้ทำการเปิดตัวในงาน CES 2021

 • Mobility as a Service (MaaS) - บริการด้านการเดินทาง - การเช่าจักรยานหรือสกู๊ตเตอร์
 • C-V2X Connectivity - การสื่อสารระหว่างยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม
 • Self-Driving Vehicle Fleets - การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย
 • Electrification - การกำเนิดของสถานที่บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
 • รถกระบะไฟฟ้า เริ่มได้รับความนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • C-V2X Connectivity - รถยนต์สามารถสื่อสารโดยตรง กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้

วิกฤตการณ์ทางสุขภาพ ส่งผลให้การตอบรับ 5G สามารถทำได้เร็วขึ้น

 • ยอดการลงทุนในระบบ 5G เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อปี 2019 ถึง 10.8%
 • ยอดเงินการลงทุนทั้งปี สูงถึง 2.6 แสนล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะในด้าน R&D และ CAPEX
 • การสร้างงานที่เกี่ยวกับระบบ 5G จะเพิ่มขึ้นอีก 22.8 ล้านตำแหน่ง (จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 22.3 ล้านตำแหน่ง) ภายใน 15 ปีข้างหน้า

เมืองอัจฉริยะ: ผลิกวิกฤต สู่โอกาส

 • การเพิ่มเซนเซอร์ในตัวเมือง
 • ป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ
 • การใช้ข้อมูลเชิงลึก
 • การจดจำการเดินทาง

กลับมาชีวิตในวิถีเดิม พร้อมกับตึกที่ฉลาดและปลอดภัยมากขึ้น


 • การปรับใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัส
 • อากาศและพื้นผิวที่สะอาดมากขึ้น
 • การปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคม
 • การประชุมทางไกล

RELATED ARTICLE

Responsive image

บุกศูนย์นวัตกรรม Blockchain ของ IBM ที่สิงคโปร์พร้อมกรณีศึกษาการใช้งานจริง

ในงาน Krungsri Consumer Innovation Press Trip ที่สิงคโปร์ จัดโดยบริษัท Krungsri Consumer  ทีมกองบรรณาธิการ techsauce มีโอกาสได้เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำมากมายที่นั่น หนึ่งในบริษัทที่เรา...

Responsive image

'Sports Tech' ในเอเชีย อุตสาหกรรมที่กำลังเนื้อหอมในสายตาชาวโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเนื้อหอมในสายตาชาวโลก เนื่องจากมีเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมาย จากเทรนด์ ‘E-commerce’ ก็เป็น ‘Fintech’ และเริ่มฉีกแนวออกไปเป็น ‘Sports Tech Startups’...

Responsive image

ทำความเข้าใจ Blockchain ใน 5 นาที สำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ FinTech

Blockchain (บล็อกเชน) คำศัพท์ใหม่ ที่เราเริ่มได้ยินตามสื่อต่างๆ รวมถึงตามงานสัมมนากันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน FinTech บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจจะขออธิบาย concept ของมัน โดยเฉพ...