เมื่อ Cloud Technology ส่งผลต่อลูกค้า ผู้ให้บริการจึงเดินหน้าสู่ Business Transformation ดังกรณีศึกษาของ Veritas | Techsauce

เมื่อ Cloud Technology ส่งผลต่อลูกค้า ผู้ให้บริการจึงเดินหน้าสู่ Business Transformation ดังกรณีศึกษาของ Veritas

Cloud Technology ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก จนส่งผลต่อผู้ให้บริการที่ต้องหันมาปรับตัวด้วยแนวทาง Business Transformation ซึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กรอย่าง Veritas ที่ Ravi Rajendran Managing Director, Asia South Region เน้นย้ำว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดรับกับ customer centricity ด้วยการวางกรอบปัจจัยแวดล้อมแบบพันธมิตรที่ดีและให้แน่ใจว่าทีมงานมีความสุข จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ 

 Cloud TechnologyRavi Rajendran Managing Director, Asia South Region

Cloud Technology ส่งผลต่อการที่ต้องเริ่มทำ Business Transformation อย่างไร

เหตุผลที่เราต้องมาทำเรื่อง Business Transformation นั้น เริ่มจากทิศทางของตลาดที่ผันแปรไปจากการเกิดขึ้นของ Cloud Technology ซึ่งทำให้ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในภาพรวมแตกต่างไปจากเมื่อ 5-10 ปีก่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากยังคงต้องการมีส่วนร่วมกับการเติบโตของลูกค้าก็จำเป็นต้องใส่ใจกับกระแสนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับธุรกิจ จึงเป็นความท้าทายที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร

โดยมองว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกของการก้าวสู่ Business Transformation ที่เรามุ่งเน้น  คือ ทำตามแนวโน้มของตลาด ดูความต้องการของลูกค้า ตลอดจนพิจารณาถึงความท้าทายที่ลูกค้าต้องเผชิญว่าเราจะช่วยได้อย่างไรบ้าง จึงเป็นที่มาของการที่ Veritas จึงต้องปรับเปลี่ยน

ทั้งนี้เราเริ่มจากเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centricity ก่อน โดยให้ความสำคัญกับโซลูชั่น Veritas Enterprise Data Services Platform ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการบริหารจัดการข้อมูลในทุกมิติ และการป้องกันข้อมูล 

ดังนั้นกระบวนการ Business Transformation ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มาจากข้อเสนอแนะของลูกค้า เช่น คุณช่วยฉันให้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลได้หรือไม่ คุณจะช่วยฉันให้แน่ใจได้อย่างไรว่าระบบข้อมูลพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพตลอดเวลา คุณรู้หรือไม่ว่าฉันไม่สามารถหยุดทำงานได้ ดังนั้นคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลได้รับการปกป้อง และคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น

“Veritas ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลดังนั้นการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการจัดการข้อมูล และผมมองว่านั่นเป็นสาเหตุที่เห็นการเติบโตของรายได้ในเอเชียใต้ เนื่องจากเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และฉันคิดว่านั่นเป็นเหตุผลหลัก”

แล้ว Business Transformation มีความคืบหน้าอย่างไร

แน่นอนผมคิดว่ากำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปด้วยดี ตลอดจนบริษัทกำลังมีโครงสร้างการเติบโตที่ดีเยี่ยม ซึ่งเราไม่ได้เน้นแค่ขยายการเติบโตอย่างปกติเท่านั้นแต่ยังเติบโตด้วยแนวทางอื่น โดยล่าสุดเราซื้อกิจการ 'Aptare' เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกระหายที่ต้องการช่วยลูกค้า และยังคงคอยฟังสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหา

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างเรื่อง Cloud Technology ที่ทำให้รูปแบบการซื้อหาระบบข้อมูลของลูกค้าองค์กรเปลี่ยนไป โดยพวกเขากำลังมองหาแพลตฟอร์มอื่นแทนการสร้างศูนย์ข้อมูลของตัวเอง จึงจำเป็นที่ต้องแน่ใจว่าโซลูชั่นของเราทำงานได้ดีบนระบบ Cloud Technology และพร้อมรองรับกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันด้วย

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญต่อ Business Transformation แค่ไหน

วัฒนธรรมองค์กรเป็นส่วนสำคัญมากต่อแนวคิดในเรื่อง customer centricity ที่เรามุ่งเน้น โดยเฉพาะในแง่การเป็นพันธมิตรที่เราไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างระบบนิเวศของพันธมิตรที่ดี ซึ่งให้ความสำคัญกับคนรอบข้างในระหว่างการทำงานร่วมกัน 

“สำหรับผมนั้นมองว่า คน คือสินทรัพย์ที่สำคัญสูงสุดในบริษัท จึงต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสุข และมีความปรารถนาที่จะเป็นตัวแทนของ Veritas”

เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรที่จะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่ดีระหว่างการมุ่งเน้นที่ลูกค้า คู่ค้าและคนของเราเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งใน Veritas เกี่ยวกับด้านนวัตกรรม เพราะการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้สามารถรักษาตำแห่งผู้นำตลาดหรือเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้น (ปัจจุบัน Veritas ครองส่วนแบ่งอันดับ 1 ของตลาด Backup and Recovery Software และ Enterprise Archiving Software ประจำภูมิภาคเอเชียใต้) จึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และรอคอยโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

DNA สำหรับทีมงานของ Veritas ต้องมีเป็นแบบไหน

Veritas DNA เป็น DNA ที่มุ่งมั่นมาก เป็น DNA ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นในสิ่งที่เราต้องการทำ มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติจริง และเชื่อว่าทุกคนในทีมต้องสนุกกับสิ่งที่ทำทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมี passion ในสิ่งที่ทำในวันนี้

คุณจะมั่นใจเพียงใดว่าทีมงานสนุกกับสิ่งที่ทำในทุกวันนี้

ผมแน่ใจว่าทั้งผมและทีมงานสนุกกับการทำงานทุกวัน คุณจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเราแทบจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึง work hard, play harder โดยจำเป็นต้องให้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะดูแลตัวเอง นอจากนี้ผมมองว่าการมีทีมที่ดีในแต่ละประเทศนั้นมีความสำคัญมาก 

“สำหรับ DNA ผมอยากเรียกว่า 'ครอบครัว' เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาผมมักจะพูดเสมอว่า ‘ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวง’ เพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ

มีความเห็นอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ในธุรกิจเทคโนโลยี

ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้หรือหรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  ผมมองว่า Cloud Technology มีบทบาทอย่างมากต่อทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป โดยเฉพาะในแง่ของ Digital Transformation จะเห็นว่ามีบางบริษัทที่ยังยึดติดกับอดีต ขณะที่บางบริษัทกลายเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี หลายคนตระหนักดีว่าข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นหากจะปรับองค์กรก็ต้องมีข้อมูลที่พร้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

นั่นคือเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร แม้แนวคิดพวกนี้จะเกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องมุ่งมั่นกับประเด็นนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร  

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งผมดีใจท่ี่เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วย เพราะซอฟท์แวร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยวางกลยุทธ์ ทำให้เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ ประหนึ่งนครรัฐแห่งการบริหารจัดการข้อมูล

แม้ว่าเป็นเรื่องฉลาดที่สามารถมีมุมมองแบบผสมผสาน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งจำเป็นคือต้องรู้ว่าอะไรคือปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป ต้องสามารถมองการณ์ไกลเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับที่เมื่อ 10 ปีก่อน ผู้คนจำนวนมากไม่คิดว่า Cloud Technology จะเป็นอย่างในทุกวันนี้ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

อะไรคือความท้าทายของผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน

หากย้อนกลับไปยังจุดที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังเผชิญอยู่ ผู้นำต้องมีความสุขุม ต้องรู้ว่ามีอะไรกำลังรออยู่ข้างหน้า ต้องรักและห่วงใยคนของเขา เพราะผู้นำไม่อาจทำอะไรได้โดยปราศจากทีมงาน รวมถึงต้องทำให้คนที่อยู่ภายใต้การนำของผมเติบโตได้ดีกว่าตัวผมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น

“ในฐานะผู้นำต้องแสดงให้ทีมเห็นว่าควรทำสิ่งใด ขณะที่ต้องดูแลคนซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากขององค์กร”RELATED ARTICLE

Responsive image

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

SAF (Sustainable Aviation Fuel) เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนที่ผลิตจากทรัพยากรทางชีวภาพ (Biological Resources) ซึ่งใช้แล้วไม่หมดไป ลดการปล่อยคาร์บอนได้มากถึง 80%...

Responsive image

ทำงานสาย FinTech เป็นแบบไหน? ชวนส่องประสบการณ์ทำงานที่ Bitazza บริษัทที่เชื่อมโลก Blockchain สู่ไลฟ์สไตล์

ส่องการทำงานสาย FinTech ที่ Bitazza บริษัทเชื่อมโลก Blockchain สู่ไลฟสไตล์ เทคโนโลยีที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายพร้อมเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

ทำไมต้องลงทุน ESG ? ส่องพอร์ตลงทุน Beacon Impact Fund ครึ่งปีแรกลงทุนสตาร์ทอัพทั่วโลก 320 ล้าน

ESG เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและเป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนให้ความสำคัญ Techsauce เลยอาสาพามาส่องความสำเร็จของกองทุน Beacon Impact Fund กองทุนที่จัดตั้งเพื่อร่วมลงทุ...