เมื่อ Cloud Technology ส่งผลต่อลูกค้า ผู้ให้บริการจึงเดินหน้าสู่ Business Transformation ดังกรณีศึกษาของ Veritas | Techsauce

เมื่อ Cloud Technology ส่งผลต่อลูกค้า ผู้ให้บริการจึงเดินหน้าสู่ Business Transformation ดังกรณีศึกษาของ Veritas

Cloud Technology ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก จนส่งผลต่อผู้ให้บริการที่ต้องหันมาปรับตัวด้วยแนวทาง Business Transformation ซึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กรอย่าง Veritas ที่ Ravi Rajendran Managing Director, Asia South Region เน้นย้ำว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดรับกับ customer centricity ด้วยการวางกรอบปัจจัยแวดล้อมแบบพันธมิตรที่ดีและให้แน่ใจว่าทีมงานมีความสุข จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ 

 Cloud TechnologyRavi Rajendran Managing Director, Asia South Region

Cloud Technology ส่งผลต่อการที่ต้องเริ่มทำ Business Transformation อย่างไร

เหตุผลที่เราต้องมาทำเรื่อง Business Transformation นั้น เริ่มจากทิศทางของตลาดที่ผันแปรไปจากการเกิดขึ้นของ Cloud Technology ซึ่งทำให้ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในภาพรวมแตกต่างไปจากเมื่อ 5-10 ปีก่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากยังคงต้องการมีส่วนร่วมกับการเติบโตของลูกค้าก็จำเป็นต้องใส่ใจกับกระแสนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับธุรกิจ จึงเป็นความท้าทายที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร

โดยมองว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกของการก้าวสู่ Business Transformation ที่เรามุ่งเน้น  คือ ทำตามแนวโน้มของตลาด ดูความต้องการของลูกค้า ตลอดจนพิจารณาถึงความท้าทายที่ลูกค้าต้องเผชิญว่าเราจะช่วยได้อย่างไรบ้าง จึงเป็นที่มาของการที่ Veritas จึงต้องปรับเปลี่ยน

ทั้งนี้เราเริ่มจากเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centricity ก่อน โดยให้ความสำคัญกับโซลูชั่น Veritas Enterprise Data Services Platform ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการบริหารจัดการข้อมูลในทุกมิติ และการป้องกันข้อมูล 

ดังนั้นกระบวนการ Business Transformation ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มาจากข้อเสนอแนะของลูกค้า เช่น คุณช่วยฉันให้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลได้หรือไม่ คุณจะช่วยฉันให้แน่ใจได้อย่างไรว่าระบบข้อมูลพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพตลอดเวลา คุณรู้หรือไม่ว่าฉันไม่สามารถหยุดทำงานได้ ดังนั้นคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลได้รับการปกป้อง และคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น

“Veritas ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลดังนั้นการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการจัดการข้อมูล และผมมองว่านั่นเป็นสาเหตุที่เห็นการเติบโตของรายได้ในเอเชียใต้ เนื่องจากเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และฉันคิดว่านั่นเป็นเหตุผลหลัก”

แล้ว Business Transformation มีความคืบหน้าอย่างไร

แน่นอนผมคิดว่ากำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปด้วยดี ตลอดจนบริษัทกำลังมีโครงสร้างการเติบโตที่ดีเยี่ยม ซึ่งเราไม่ได้เน้นแค่ขยายการเติบโตอย่างปกติเท่านั้นแต่ยังเติบโตด้วยแนวทางอื่น โดยล่าสุดเราซื้อกิจการ 'Aptare' เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความกระหายที่ต้องการช่วยลูกค้า และยังคงคอยฟังสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหา

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างเรื่อง Cloud Technology ที่ทำให้รูปแบบการซื้อหาระบบข้อมูลของลูกค้าองค์กรเปลี่ยนไป โดยพวกเขากำลังมองหาแพลตฟอร์มอื่นแทนการสร้างศูนย์ข้อมูลของตัวเอง จึงจำเป็นที่ต้องแน่ใจว่าโซลูชั่นของเราทำงานได้ดีบนระบบ Cloud Technology และพร้อมรองรับกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกันด้วย

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญต่อ Business Transformation แค่ไหน

วัฒนธรรมองค์กรเป็นส่วนสำคัญมากต่อแนวคิดในเรื่อง customer centricity ที่เรามุ่งเน้น โดยเฉพาะในแง่การเป็นพันธมิตรที่เราไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างระบบนิเวศของพันธมิตรที่ดี ซึ่งให้ความสำคัญกับคนรอบข้างในระหว่างการทำงานร่วมกัน 

“สำหรับผมนั้นมองว่า คน คือสินทรัพย์ที่สำคัญสูงสุดในบริษัท จึงต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสุข และมีความปรารถนาที่จะเป็นตัวแทนของ Veritas”

เช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรที่จะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่ดีระหว่างการมุ่งเน้นที่ลูกค้า คู่ค้าและคนของเราเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งใน Veritas เกี่ยวกับด้านนวัตกรรม เพราะการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้สามารถรักษาตำแห่งผู้นำตลาดหรือเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้น (ปัจจุบัน Veritas ครองส่วนแบ่งอันดับ 1 ของตลาด Backup and Recovery Software และ Enterprise Archiving Software ประจำภูมิภาคเอเชียใต้) จึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และรอคอยโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

DNA สำหรับทีมงานของ Veritas ต้องมีเป็นแบบไหน

Veritas DNA เป็น DNA ที่มุ่งมั่นมาก เป็น DNA ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นในสิ่งที่เราต้องการทำ มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติจริง และเชื่อว่าทุกคนในทีมต้องสนุกกับสิ่งที่ทำทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมี passion ในสิ่งที่ทำในวันนี้

คุณจะมั่นใจเพียงใดว่าทีมงานสนุกกับสิ่งที่ทำในทุกวันนี้

ผมแน่ใจว่าทั้งผมและทีมงานสนุกกับการทำงานทุกวัน คุณจะแปลกใจถ้ารู้ว่าเราแทบจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึง work hard, play harder โดยจำเป็นต้องให้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะดูแลตัวเอง นอจากนี้ผมมองว่าการมีทีมที่ดีในแต่ละประเทศนั้นมีความสำคัญมาก 

“สำหรับ DNA ผมอยากเรียกว่า 'ครอบครัว' เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาผมมักจะพูดเสมอว่า ‘ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวง’ เพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ

มีความเห็นอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ในธุรกิจเทคโนโลยี

ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้หรือหรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  ผมมองว่า Cloud Technology มีบทบาทอย่างมากต่อทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป โดยเฉพาะในแง่ของ Digital Transformation จะเห็นว่ามีบางบริษัทที่ยังยึดติดกับอดีต ขณะที่บางบริษัทกลายเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี หลายคนตระหนักดีว่าข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นหากจะปรับองค์กรก็ต้องมีข้อมูลที่พร้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

นั่นคือเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร แม้แนวคิดพวกนี้จะเกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องมุ่งมั่นกับประเด็นนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร  

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งผมดีใจท่ี่เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วย เพราะซอฟท์แวร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยวางกลยุทธ์ ทำให้เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์ ประหนึ่งนครรัฐแห่งการบริหารจัดการข้อมูล

แม้ว่าเป็นเรื่องฉลาดที่สามารถมีมุมมองแบบผสมผสาน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งจำเป็นคือต้องรู้ว่าอะไรคือปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป ต้องสามารถมองการณ์ไกลเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับที่เมื่อ 10 ปีก่อน ผู้คนจำนวนมากไม่คิดว่า Cloud Technology จะเป็นอย่างในทุกวันนี้ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

อะไรคือความท้าทายของผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน

หากย้อนกลับไปยังจุดที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกำลังเผชิญอยู่ ผู้นำต้องมีความสุขุม ต้องรู้ว่ามีอะไรกำลังรออยู่ข้างหน้า ต้องรักและห่วงใยคนของเขา เพราะผู้นำไม่อาจทำอะไรได้โดยปราศจากทีมงาน รวมถึงต้องทำให้คนที่อยู่ภายใต้การนำของผมเติบโตได้ดีกว่าตัวผมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น

“ในฐานะผู้นำต้องแสดงให้ทีมเห็นว่าควรทำสิ่งใด ขณะที่ต้องดูแลคนซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากขององค์กร”RELATED ARTICLE

Responsive image

หรือนี่คือคู่แข่งของ AI ? รู้จักปัญญาชีวะคอมพิวเตอร์ชีวภาพจากเซลล์สมองมนุษย์

รู้จัก “ปัญญาชีวะ” (Organoid Intelligence - OI) คอมพิวเตอร์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ กับเส้นทางการพัฒนาให้เหนือกว่า AI...

Responsive image

OfficeMate ฉีกภาพลักษณ์ ทะยานสู่จักรวาล B2B มีสินค้าและเซอร์วิสเพื่อทุกธุรกิจ ครบ จบ ในที่เดียว

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉีกภาพลักษณ์เดิม ทะยานสู่จักรวาล B2B เป็น One Stop Service มีสินค้าและบริการที่มากกว่าอุปกรณ์สำนักงาน แบบที่เรียกว่า “Beyond Office” ตอบโจทย์ทุกธุร...

Responsive image

BU X Berkeley SkyDeck Fund จัด Mini Hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทย ประชันไอเดีย Food Service Tech

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund องค์กรให้คำปรึกษาและแหล่งเงินทุนกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัด mini hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทยประชันไอเดีย Food Se...