พาชมยุค Renaissance ของ Manufacturing โดย Dassault Systemes ไกลถึงประเทศจีน | Techsauce

พาชมยุค Renaissance ของ Manufacturing โดย Dassault Systemes ไกลถึงประเทศจีน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainability เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการผลิตหรือ Manufacturing ที่มีส่วนทั้งกระบวนการอันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่เราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจึงอาจนำไปสู่ยุค “Renaissance” หรือการ “เกิดใหม่” ของภาคการผลิต ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากกระบวนการและเทคโนโลยีถูกรวบรวมและใช้อย่างครบวงจร

ล่าสุด Dassault Systemes บริษัทผู้พัฒนา Manufacturing Solution ชั้นนำสัญชาติฝรั่งเศส ได้จัดงาน Manufacturing in the Age of Experience ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเชิญ Desicion Maker ขององค์กรด้านการผลิตและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาอัพเดท Concept ของภาคการผลิตแห่งอนาคตพร้อมชม Showcase ของ Solution เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่ง Techsauce เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนไทยที่ได้รับโอกาสชม Solution ดังกล่าวจึงขอสรุปมาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน

Dassault Systemes คือใคร

เชื่อว่าหลายคนที่ไม่อยู่ในภาค Manufacturing คงไม่คุ้นเคยกับบริษัทนี้เท่าใดนัก ซึ่งจริงๆแล้ว Dassault Systeme เป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่ออกแบบ Software Solution สำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มี Boeing และ BMW เป็นผู้ใช้บริการรายสำคัญ ทั้งยังเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดด้าน Enterprise Software สูงที่สุดในประเทศจีนในเวลานี้ด้วย

Industry 4.0 สู่ Industry Renaissance

แนวคิดการพัฒนาด้านความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่ใช่เรื่องใหม่ พอๆ กับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเมื่อความรู้ด้านเทคโนโลยีมาถึงจุดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ การ Transform ของภาคอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายทั้งการแข่งขันและความยั่งยืนจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้ Guillaume VENDROUX CEO ของ Delmia บริษัทด้าน 3DExperience Solution สำหรับภาคการผลิตในเครือ Dassault Systemes เผยว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความสำคัญในการปรับปรุงด้านความยั่งยืนในภาคการผลิต ได้แก่ ความปลอดภัย อันเป็นข้อบังคับสำหรับภาคการผลิต ความร่วมมือ ที่จำเป็นต่อการเติบโต และบุคลากร ที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในฐานะของทีม

การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้ทุกฝ่ายตื่นตัวมากขึ้น แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำสำเร็จ ซึ่งจากสถิติของ accenture บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลจากการสำรวจบริษัทจีน 1,815 รายใน 10 เมือง ระบุว่ามีบริษัทที่ตื่นตัว 73 เปอร์เซ็นต์ แต่ในจำนวนข้างต้นมีบริษัทที่ทำสำเร็จเพียง 9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

สิ่งที่น่าสนใจคือ บริษัทจำนวน 9 เปอร์เซ็นต์เหล่านั้นมีสัดส่วนรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 สูงกว่าบริษัทอื่นๆ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์

แต่อย่างไรก็ตาม Digital Transformation ไม่ใช่การทำงานคนเดียว แต่เป็นร่วมประสานความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ซึ่งใน Solution ใหม่ Dassault Systemes ได้ร่วมมือกับ ABB บริษัทผลิต Robotic ชั้นนำจากเยอรมนีในด้าน Hardware และ Huawei Cloud เพื่อสร้าง Infrastructure ของ Industry Internet หรือโครงข่ายสำหรับภาคอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ

เป้าหมายของ Dassault Systemes คือการออกแบบ Manufacturing Solution เพื่อ “Optimise” ภาคการผลิตให้ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องสร้างหรือเพิ่ม Production Line ใหม่ อันเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งยังต้องการช่วยบริษัททั้งหลาย “Transform” นวัตกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับความยั่งยืนมากขึ้น เช่น บริษัทรถยนต์สามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับยานยนต์สันดาปเดิมโดยไม่ต้องเพิ่ม Production Line หรือสร้างโรงงานใหม่

8 Showcase Solution ของ Dassault Systemes

 1. Maintenance Engineering เป็นการใช้เทคโนโลยีทั้ง Internet of Things และ Machine Learning คาดเดาเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ช่วยให้การจัดการทรัพยากรและเวลาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. Collaboration and Lean Practice เป็น Communication Platform ที่ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ระหว่างกันได้ ช่วยให้การสื่อสารแต่ละ Operation ราบรื่น
 3. Optimisation Process Planning เป็นการแสดงระบบวางแผนและประเมินกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยประเมินจากคำสั่งซื้อ วัตถุดิบ รูปแบบและกำลังการผลิตที่มีอยู่ในแต่ละ Production Line
 4. Interactive Automation เป็นการโชว์กระบวนการทำงานของหุ่นยนต์รายตัวที่สามารถรับคำสั่งจาก Software ได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
 5. Robot Programming and Virtual Commisioning เป็นการโชว์กระบวนการใช้หุ่นยนต์ใน Production Line ทั้งการออกแบบ จำลอง และใช้งานหุ่นยนต์ในขั้นตอนต่างๆ
 6. Supply Chain Planning and Optimisation ระบบวางแผนการจัดการ Supply Chain ซึ่งตัวระบบจะช่วยจัดการตั้งแต่ขั้นออกแบบผลิตภัณฑ์ คำนวณจำนวนที่ต้องใช้และระยะเวลาการผลิต เพื่อให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อในอนาคต
 7. Operation and Monitoring เป็นระบบสอดส่อง Operation ทั้งหมด สามารถ Predict และ Detect ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ 
 8. Digital Twin Visualisation เป็นระบบจำลองภาพภายในโรงงานพร้อมกับแสดงข้อมูลของทุกอย่างภายในโรงงานแบบ Digital ทั้งยังบันทึกกระบวนการทำงานต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ความเห็นบรรณาธิการ : Impact จาก Manufacturing Solution ของ Dassault Systemes

 • 1 สายการผลิต หลายผลิตภัณฑ์ ใครที่คุ้นเคยกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมหนักจะทราบว่ากระบวนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมักอยู่ใน Production Line เดียว แม้จะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว แต่ก็ขาดความยืดหยุ่นซึ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในยุคต่อไป Solution ที่มุ่งเน้น Optimise จึงช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นตรงนี้เพื่อรองรับการบริโภคที่มีแนวโน้มไปทางเฉพาะตัว (Customisation) มากขึ้น
 • ใช้บุคลากรที่โรงงานน้อยลง อีก Impact หนึ่งที่เป็นทั้งข้อดี โอกาส และปัญหาในเวลาเดียวกัน เนื่องจากการ Optimise มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการนำคนเข้าไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมหนักซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องจักรและสารเคมี การใช้ Software ควบคุมจากระยะไกลจึงตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยแน่นอน แต่ในขณะเดียวกัน บุคลากรที่ทำงานในโรงงานจำนวนมากนั้น อาจไม่สามารถ Reskill เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทัน จึงอาจตกงานกันไม่น้อย หากดำเนินการโดยขาดมาตรการรองรับ
 • โอกาสของ Startup ช่วยโรงงานเล็กทันเกม Industry Renaissance เนื่องจาก Solution ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทใหญ่มักมีราคาสูง อาจจะถึงหลักสิบหรือร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โรงงานขนาดเล็กจึงไม่อาจเข้าถึง Solution ดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง แต่ขณะเดียวกัน โรงงานขนาดเล็กก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Solution ที่ว่ามาทั้งหมดเพื่อไล่ตามความเร็วของยุค Industry Renaissance ดังนั้น Startup จึงยังมีโอกาสที่จะเสนอบริการบางอย่างที่เหมาะกับโรงงานขนาดเล็กเพื่อให้พวกเขา Optimise ได้เท่าทันกับเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นได้
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...

Responsive image

HR Tech เครื่องมือสร้างข้อได้เปรียบสำหรับ HR ในยุค Talent War

Talent War คือสนามรบสำหรับอาชีพ HR ที่ต้องมีอาวุธเป็นอย่าง HR Tech เพื่อแย่งชิง Tech Talent ให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

ถอดแนวคิด วิเคราะห์อนาคต วงการคริปโตฯ จากผู้เชี่ยวชาญ ในงาน Bitkub Meetup: Digital Assets Navigator

ถอดแนวคิด วิเคราะห์อนาคต วงการคริปโตฯ จากผู้เชี่ยวชาญ ในงาน Bitkub Meetup: Digital Assets Navigator...