Data Driven Marketing for MICE เปิดตำราการตลาดยุค 4.0 สำหรับอุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ | Techsauce

Data Driven Marketing for MICE เปิดตำราการตลาดยุค 4.0 สำหรับอุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง ๆ หันมาใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เพื่อปรับตัวให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และยิ่งมีการระบาดของโควิด-19 ก็ยิ่งทำให้เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมากขึ้น

ในขณะที่เทคโนโลยีของธุรกิจมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของผู้บริโภคก็ถูกเร่งให้เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Facebook และ Bain Company พบว่า ในประเทศไทย มีผู้บริโภคมีการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลต่อคนเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% และยังพบอีกว่า คนไทยเปิดใจซื้อสินค้าใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 50 ทำให้เห็นได้ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจบนโลกออนไลน์กำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ธุรกิจก็ยิ่งจำเป็นต้องเร่งปรับตัวมาเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้การทำการตลาดเพื่อให้ดึงดูดลูกค้าในโลกออนไลน์มีความจำเป็นกับธุรกิจมากขึ้นด้วยเช่นกัน รูปแบบของการทำการตลาดมีความแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในรูปแบบที่นักการตลาดยุคใหม่ให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่ารูปแบบอื่น คือ การนำเอาข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ธุรกิจถืออยู่มาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการตลาด หรือการทำ Data Driven Marketing นั่นเอง

Data จึงกลายเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจนำเอามาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และในช่วงวิกฤตที่หลายองค์กรต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ที่ต้องส่งมอบการบริการที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุด และต้องใส่ใจกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้น Data จะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้

และวันนี้ Techsauce จะพาไปทำความรู้จักกับ Data Driven Marketing สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ว่า ทำไมการตลาดแบบนี้ถึงมีความสำคัญ ? มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ ? และหากจะเริ่มต้นทำการตลาดแบบนี้จะเริ่มต้นอย่างไร ?

Data Driven Marketing การตลาดยุคดิจิทัล ช่วยธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ธุรกิจมักจะมีข้อมูลจำนวนมากของลูกค้าอยู่เสมอ อาจจะเป็นรูปแบบของการเป็นสมาชิกแบรนด์ สินค้าที่ซื้อสม่ำเสมอ หรืออาจจะเป็นรูปแบบการใช้บริการที่ใช้เป็นประจำ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทำการตลาดแบบ Data Driven Marketing 

ข้อมูลเหล่านี้หากธุรกิจปล่อยทิ้งเอาไว้ก็จะถือเป็นการปล่อยสิ่งมีค่าให้เสียเปล่า นักการตลาดยุคใหม่จึงนำเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้การทำการตลาดในรูปแบบนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแบรนด์ได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถตามทันความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และเทรนด์ในตลาดได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทางธุรกิจจะนำเอามาใช้งานนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากทางลูกค้า และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) 

ทั้งนี้การทำการตลาดรูปแบบ Data Driven Marketing จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มหาศาล เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเช่นนี้ หากไม่เอาสิ่งที่มีในมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเสียเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์

ข้อดีของการทำ Data Driven Marketing

หากจะพูดถึงประโยชน์ของการทำการตลาด ก็คงหนีไม่พ้นการดึงดูดลูกค้า แต่ตามที่กล่าวไปข้างต้น ด้วยความเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล การตลาดที่สามารถดึงเอาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อย่าง Data Driven Marketing ก็นับว่าเป็นรูปแบบการทำตลาดที่เหมาะสมในเวลาเช่นนี้

สำหรับข้อดีของการทำการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ วันนี้ Techsauce ได้ไปทำการศึกษา และจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้

  • เข้าถึง Insight ของลูกค้า: Data คือ สิ่งมีค่าที่สามารถนำมาต่อยอดให้สามารถทำการตลาดที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น การทำความเข้าใจกับความต้องการเชิงลึกของลูกค้า จะสามารถช่วยให้แบรนด์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น และในส่วนนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีความ Personalized ได้ด้วยเช่นกัน

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงจุด: Data Driven Marketing ยังช่วยให้ลูกค้าเกิด Customer Loyalty ต่อแบรนด์ได้ด้วยเช่นกัน เพราะข้อมูลที่มีจะช่วยให้แบรนด์สามารถปรับปรุงสินค้า รวมทั้งบริการให้มีความเหมาะสม และเมื่อลูกค้าได้รับประโยชน์ที่ตรงจุด ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการของแบรนด์นั้น ๆ อีกครั้ง

  • ช่วยวางแผนด้านกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น: เมื่อมีข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า มีความเข้าใจความต้องการที่ตลาดกำลังมองหา ก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยวางแผนในการตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยที่ธุรกิจหรือแบรนด์ ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลากับการตามหา และทดลองผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดเลย

  • ผลักดันธุรกิจให้เติบโตในโลกออนไลน์ และออฟไลน์: การทำการตลาดแบบ Data Driven Marketing ไม่ได้มีประโยชน์ต่อธุรกิจในโลกออนไลน์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจในโลกออฟไลน์ อย่างเช่น ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การจัดงานสัมนา ที่ต้องอาศัยลูกค้าแบบออฟไลน์ด้วย ซึ่งการหยิบเอา Data เข้ามาจะช่วยให้ตอบสนองต่อลูกค้าทั้งสองช่องทางได้อย่างครบวงจร สามารถรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเข้าถึง เพราะสามารถเจอแบรนด์ได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นต้น

เริ่มต้นการตลาด 4.0 ด้วย MICE Intelligence Talk 4: Data Driven for MICE

เมื่อต้องการจะเริ่มต้นลงมือทำการตลาดแบบ Data Driven Marketing หลายคนคงมองหาคอร์สเรียน แต่ราคาแสนแพง และยิ่งธุรกิจกำลังตกอยู่ในช่วงวิกฤติที่ไม่สามารถขยับขยายได้สะดวก จะให้ส่งแผนกการตลาดทั้งทีมไปสร้างทักษะด้านนี้ก็คงไม่ไหว

Techsauce จึงได้ร่วมกับ TCEB โดย MICE Intelligence Center ส่งมอบงานดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE (Meeting, Incentives Travel, Conferencing และ Exhibitions) โดยเฉพาะ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ด้วยทักษะ และความรู้ด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล

และหากท่านเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE และกำลังมองหาโอกาสดี ๆ ในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ครั้งนี้งาน MICE Intelligence Talk 4 กลับมาอีกครั้ง กับหัวข้อ Data Driven Marketing for MICE ที่จะมาสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนสามารถนำเอา Data ที่มีอยู่ในมือมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้มากที่สุด

โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Speaker คนพิเศษ อย่าง คุณลูกปลา ชลธิชา แสงพันธุ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Analytist ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด ผู้สร้างแพลตฟอร์ม GrowTH ai และนักการตลาดสายวิเคราะห์ที่ช่วยแบรนด์ชื่อดัง อย่าง CP All, Tops, SC Asset ให้ประสบความสำเร็จผ่านการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลให้คุ้มค่า ซึ่งคุณลูกปลาจะมาช่วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE เรียนรู้ด้าน Data Analytic พร้อมกับประยุกต์ใช้ Data กับงานสายบริการ ที่จะทำให้ธุรกิจมีความง่ายดาย และมีศักยภาพมากขึ้น ผ่านการทำ Workshop ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ และ Tools ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Driven Marketing ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/gq4tRwTEKwQmKWgz8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 

ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น (ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมตามลำดับการลงทะเบียน และจะแจ้งผลการเข้าร่วมให้ทราบผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนเข้ามา)

งานครั้งนี้จะจัดในรูปแบบ Onsite ณ Victor Club สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 7 ตึก Mitrtown Office (ห้อง Victor 2) โดยทางทีมงานมีมาตราการคุมเข้มความปลอดภัยโดยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแบบ Onsite ไม่เกิน 50 คนตามมาตราการของรัฐ และเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดทั้งงาน


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

AI จะมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ ด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ของ AI ที่ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...

Responsive image

RWA อนาคตแห่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของโลกยุคใหม่ ที่ทุกคนเข้าถึงได้

SCBX ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ให้ความรู้เรื่อง Real World Asset (RWA)...