ยกระดับการ Work From Home ด้วย Digital Workplace พบกับงาน e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs | Techsauce

ยกระดับการ Work From Home ด้วย Digital Workplace พบกับงาน e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่เข้ามาเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการทำงานออฟฟิศก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นรูปแบบที่เรียกว่า Work from Home ซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่มีทีท่าว่าการทำงานรูปแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นในทุกธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับไปเป็นเหมือนยุคก่อน COVID-19

หลายธุรกิจต้องเจอกับปัญหาการทำงานที่ไม่สะดวก ทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพลดลง ไม่ยืดหยุ่นมากพอและขาดความรวดเร็ว หรือการบริหารจัดการคน ระบบบัญชี รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ SMEs มาก

ด้วยเหตุนี้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA หน่วยงานที่ขับเคลื่อน e-Office หรือการทำงานในรูปแบบดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เห็นความสำคัญและพร้อมเดินหน้าหา Solution ที่จะเข้ามาช่วย SMEs โดยร่วมกับ Techsauce จัดโครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ที่จะขับเคลื่อน ใน 3 ส่วนคือ 

  1. การให้ความรู้ผ่านการจัดงาน Virtual Series ที่จะมีกิจกรรม Workshop และ Virtual Talk

  2. การจัดงาน Hackathon

  3. การจับคู่ทางธุรกิจ นำ Solution มาให้กับ SMEs ได้ใช้งาน

ทั้งนี้เพื่อ Transform ธุรกิจ SMEs ให้พร้อมกับการทำงานในยุคใหม่ หนึ่งในหัวข้อสำคัญคือเรื่องชอง  Digital Workplace ที่จะเป็นโซลูชั่นที่ SMEs ต้องเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับรูปแบบการทำงาน

โดยกิจกรรมครั้งแรก e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs จะจัดกิจกรรม Virtual Series EP. 1 หัวข้อ Digital Workplace 101 ในวันที่ 19 สิงหาคม เวลา 12.00 น. - 16.00 น.

Digital Workplace สำคัญอย่างไรในธุรกิจ SMEs

การนำเทคโนโลยี ‘Digital Workplace’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร จะช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อม และลดขีดจำกัดของการทำงานทางไกล (Remote woking) ให้กับภาคธุรกิจ ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยเมื่อองค์กรสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ย่อมทำให้ผลลัพธ์จากการทำงานเป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ภาคธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนบางส่วนที่ไม่จำเป็นได้

ไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงาน

1. Exclusive Workshop เตรียมความพร้อมสุดเข้มข้น กับ Techsauce

เวลา 12.00 - 14.00 น.

Workshop : Digital Workplace 101 ออฟฟิศรูปแบบใหม่ ให้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา” โดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ คุณวริศร เผ่าวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

(โดยกิจกรรม Workshop จะจัดขึ้นผ่าน Zoom Meeting รองรับผู้เข้าร่วมงานเพียง 100 คน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

SMEs จะได้ทำกิจกรรมปูพื้นฐานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Workplace ให้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเข้ากับบริบทของแต่ละองค์กรได้มากขึ้น และร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมต่อการพัฒนาระบบการทำงาน (work transformation) 

2. Vitual Talk กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและ Service Provider

เวลา 14.00 - 16.00 น.

Session 1 : “The Urgency of Digital Workplace Transformation : เมื่อการทำงานบนกระดาษไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไป” โดย คุณ อริยะ พนมยงค์, CEO, Transformational & Investor

ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กจะได้พูดคุยกับวิทยากร เปิดประสบการณ์ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความเร่งด่วนของการต้องปรับตัว โดยเน้นการหยิบเอา Digital e-office solution มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน

Session 2 : “e-Office and How It Benefits Your Organization : e-Office เป็นมากกว่าแค่ออฟฟิศออนไลน์” โดย ณปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ/Digital Monetization บริษัท Brainergy Co., Ltd. , คุณ จุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำกัด , คุณตฤณ ทวิธารานนท์ ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการโครงการทดสอบนวัตกรรมฯ ETDA และคุณวริสร์ โอวัฒนา กรรรมการผู้จัดการ APAC , Amity

จะได้ร่วมพูดคุยถึงระบบ e-Office ในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์และวิธีการใช้งานเพื่อให้ทาง SMEs เห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้จะนำเสนอถึงหน้าที่และความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม

e-Office อย่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานของนวัตกรรม และโอกาสการได้ร่วมงานกับ ETDA  ของภาคธุรกิจ

โดยกิจกรรม Virtual Talk จะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ซึ่งรองรับการรับชมอย่างไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ https://bit.ly/3s5MltO

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวมมาแล้ว! Key Messages 9 วิทยากร จากงาน The Story Thailand Forum 2024

สรุปสาระสำคัญจาก 9 วิทยากรอุดมความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมาบรรยายในแง่การทำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี และการคำนึงถึง ESG ในงานสัมมนา 'The Story Thailand Forum 2024' ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1...

Responsive image

AGI จะมาเมื่อไหร่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง AI เก่งเกินคน ? ส่องความเห็นล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำ

AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่หลายคนว่ากันว่าจะเป็น AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และอาจเหนือมนุษย์มากที่สุด เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจนเหมือนหลุดมาจากในหนัง แต่ในตอนนี้เราอาจต้...

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...