LATEST IN NVIDIA

งานวิจัยขึ้นหิ้งจะกลายเป็นนวัตกรรมจริงได้อย่างไร? เทคโนโลยีอะไรจะช่วยผลักดัน

UTC ร่วมมือกับ G-Able และ NVIDIA สร้าง Infrastructure เพื่อนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม...

ใกล้ความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกที ล่าสุด AI สามารถสร้างใบหน้าคนเสมือนจริงได้แล้ว

นับวันยิ่งดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถเชื่อในสื่งที่เห็นบนโลกออนไลน์เข้าไปทุกที ล่าสุด Philip Wang นักวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Uber ได้สร้างเว็บไซต์ thispersondoesnotexist.com พัฒนา AI สร้า...

JOB