Hackathon: Finding the Best Enabler กับบทสรุปการเดินทาง สู่สุดยอดนวัตกรรมยกระดับ SMEs ไทย | Techsauce

Hackathon: Finding the Best Enabler กับบทสรุปการเดินทาง สู่สุดยอดนวัตกรรมยกระดับ SMEs ไทย

หลังจากการเดินทางอันยาวนานของการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs  จากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี  ที่จัดเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครั้งนี้จะเป็นการสรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขันในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

เริ่มกิจกรรมด้วย Opening Speech โดย ดร.ชัยชนะ ผู้อำนวยการ ETDA

ในช่วงแรกของงาน ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ให้เกียรติมาร่วมกล่าว Opening Speech โดยได้เชิญชวน Service Provider ให้มาร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไปกับ ETDA หน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมส่งเสริม ดูแลธุรกิจดิจิทัล ให้เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ โดย ETDA พร้อมที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม พร้อมกับการเฟ้นหาโซลูชันที่เป็นประโยชน์ ต่อการยกระดับการทำธุรกิจ SMEs ไทยให้ไปไกลกว่าที่เคยเป็น พร้อมๆ กับการพัฒนากฎเกณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

“ทุกทีมคือ Enabler ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะการปลดล็อก SMEs ด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ ให้พวกเขาเติบโต สามารถทรานส์ฟอร์มรองรับยุคใหม่ได้ ETDA หวังว่าทุกภาคส่วนจะเดินหน้าไปพร้อมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า ได้อย่างทัดเทียมนานาประเทศ” ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ กล่าวกับผู้เข้าแข่งขันในพิธีเปิด

Pitching เพื่อหาผู้ชนะที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ SMEs

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมได้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคิดค้นกันมาอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของ SMEs ภายใต้เกณฑ์การตัดสินว่า เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานั้น ต้องตอบโจทย์ความต้องการหรือปัญหาที่ SMEs เผชิญ ที่สำคัญต้องมีความน่าสนใจและโอกาสในการนำไปพัฒนาต่อยอดได้ จึงจะสามารถได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ผ่านการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ได้แก่

  • ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด, รองผู้อำนวยการ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

  • ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  • คุณปริวรรต วงษ์สำราญ, ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

  • คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Thailand Country Manager, Amazon Web Services (AWS)

  • คุณวรพจน์ ประสานพานิช, ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้ และระบบให้บริการ SMEs, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  • คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี, Co-Founder, Penguin eat shabu

แต่ละทีมก็ได้นำเสนอผลงานกันอย่างเต็มที่ โดยมีนวัตกรรมด้าน e-Office มากมาย ที่พร้อมเพื่อเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ไม่ว่าจะเป็น Sales & Marketing ที่จะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ SMEs ในการทำการตลาดได้มากขึ้น Digital Workplaces การทำงานรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Business Solutions วิธีการที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ SMEs มากขึ้น ในการทำธุรกิจ เช่น การขนส่ง การบัญชี เอกสาร สัญญา และอื่นๆ รวมถึง Human Resource Tech ที่จะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น

หลังจากที่ทุกทีมได้นำเสนอผลงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงโค้งสุดท้ายของเส้นทางการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะมาปลดล็อก SMEs ไทย และจากผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ก็ทำให้เราได้ 3 สุดยอดนวัตกรรมด้าน e-Office กับเวที Hackathon : Finding the Best Enabler จากทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 50 ทีม

เปิดโฉมหน้า 3 ทีม เจ้าของสุดยอดนวัตกรรม e-Office ทางเลือก SMEs ยุคใหม่

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

ทีมที่ได้รับรางวังชนะเลิศในครั้งนี้ คือ ทีม EasySign by EasyCOMPANY เจ้าของนวัตกรรมระบบ "สร้าง" และ "เซ็น" เอกสารสัญญาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเอกสารสัญญาของทางทีม EasySign จะเป็นสัญญารูปแบบใหม่ ที่ทำให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการร่างเอกสารหรือกฎหมายธุรกิจ รวมไปถึง PDPA ได้เช่นกัน ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม iTAX ซึ่งเป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการจัดการเงินเดือนพนักงาน ช่วยลดความซับซ้อนของการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และการเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ โดยได้รับเงินรางวัลไป 70,000 บาท

ตามมาด้วยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tellscore ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Hiring Automation Platform) ที่มีทั้งบริการช่วยบริหารแคมเปญเพื่อโปรโมตสินค้าให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตอบโจทย์ลูกค้า Corporate ที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และบริการ SaaS (Software as a Service) หรือ Self serve ที่ให้บริการด้านคำแนะนำอย่างมืออาชีพ โดยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

โดยทั้ง 3 ทีมยังจะได้รับโล่รางวัล และ ประกาศนียบัตรจาก ETDA พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox เพื่อการันตีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการก่อนนำไปให้บริการจริงในวงกว้างด้วย

ปิดจบการเดินทาง สานต่อเป้าหมายเพื่อยกระดับ SMEs ไทย

ในช่วงสุดท้ายของงาน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 3 ทีม 

“กรรมการเห็นถึงความตั้งใจของทุกทีมที่ได้คิดอะไรใหม่ๆ และมองเห็น Pain Point ของ SMEs รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อ SMEs และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ชนะทั้ง 3 ลำดับว่าสิ่งที่ได้นำเสนอนั้นตอบโจทย์ และหน่วยงานต่างๆ ก็จะนำไปต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ” ดร.ศักดิ์ กล่าวแก่ผู้เข้าแข่งขันในช่วงสุดท้ายของงาน

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณโอกาสครั้งสำคัญอันเกิดจากความร่วมมือของ ETDA และ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์เทคโนโลยี ที่มองเห็นปัญหาและความท้าทายที่ SMEs ไทยต้องเผชิญในยุคที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด จนเกิดเป็น Hackathon “Finding the Best Enabler” ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ซึ่งเป็นโอกาสของ Service Provider ที่จะได้นำนวัตกรรมมานำเสนอเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด พร้อมกับเป็นโอกาสของ SMEs ที่จะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาจากบรรดาผู้เข้าแข่งขันทุกทีม เพิ่มศักยภาพในการยกระดับธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ Techsauce และ ETDA Thailand

RELATED ARTICLE

Responsive image

Sustainability โอกาสทางธุรกิจ ใครออกสตาร์ตก่อน ‘ได้เปรียบ’

ในโลกธุรกิจเวลานี้ มองไปทางไหนก็เห็นคำว่า Sustainability หรือความยั่งยืน เรียกได้ว่าเป็นคำที่ทุกองค์กรใส่อยู่ในแผนงานว่า ‘ต้องทำ’ ‘ต้องขับเคลื่อน’ หรือจริงๆ แล้ว Sustainability จะเ...

Responsive image

Cleveland Clinic และ IBM เปิดตัว Quantum Computer เครื่องแรกของโลก

Cleveland Clinic และ IBM เปิดตัว Quantum Computer เครื่องแรกของโลก สำหรับการวิจัยด้านสุขภาพ และ การค้นคว้าทางชีวการแพทย์...

Responsive image

Villa Wallet บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ไร้เงินสด โดยความร่วมมือของ Villa Market และ GB Wallet

พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการใช้จ่ายได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับเพื่อตอบรับกับผู้บริโภค โดย Villa Market ซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทย ได้ร่วมมือกับ GB Wallet เปิดตัวแอปพลิเคชัน...