Hackathon: Finding the Best Enabler กับบทสรุปการเดินทาง สู่สุดยอดนวัตกรรมยกระดับ SMEs ไทย | Techsauce

Hackathon: Finding the Best Enabler กับบทสรุปการเดินทาง สู่สุดยอดนวัตกรรมยกระดับ SMEs ไทย

หลังจากการเดินทางอันยาวนานของการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs  จากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยี  ที่จัดเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครั้งนี้จะเป็นการสรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขันในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

เริ่มกิจกรรมด้วย Opening Speech โดย ดร.ชัยชนะ ผู้อำนวยการ ETDA

ในช่วงแรกของงาน ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ให้เกียรติมาร่วมกล่าว Opening Speech โดยได้เชิญชวน Service Provider ให้มาร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไปกับ ETDA หน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมส่งเสริม ดูแลธุรกิจดิจิทัล ให้เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ โดย ETDA พร้อมที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม พร้อมกับการเฟ้นหาโซลูชันที่เป็นประโยชน์ ต่อการยกระดับการทำธุรกิจ SMEs ไทยให้ไปไกลกว่าที่เคยเป็น พร้อมๆ กับการพัฒนากฎเกณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

“ทุกทีมคือ Enabler ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศในเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะการปลดล็อก SMEs ด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ ให้พวกเขาเติบโต สามารถทรานส์ฟอร์มรองรับยุคใหม่ได้ ETDA หวังว่าทุกภาคส่วนจะเดินหน้าไปพร้อมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า ได้อย่างทัดเทียมนานาประเทศ” ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ กล่าวกับผู้เข้าแข่งขันในพิธีเปิด

Pitching เพื่อหาผู้ชนะที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ SMEs

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมได้นำเสนอผลงานที่ผ่านการคิดค้นกันมาอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของ SMEs ภายใต้เกณฑ์การตัดสินว่า เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานั้น ต้องตอบโจทย์ความต้องการหรือปัญหาที่ SMEs เผชิญ ที่สำคัญต้องมีความน่าสนใจและโอกาสในการนำไปพัฒนาต่อยอดได้ จึงจะสามารถได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ผ่านการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ได้แก่

  • ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด, รองผู้อำนวยการ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

  • ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  • คุณปริวรรต วงษ์สำราญ, ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

  • คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Thailand Country Manager, Amazon Web Services (AWS)

  • คุณวรพจน์ ประสานพานิช, ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้ และระบบให้บริการ SMEs, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  • คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี, Co-Founder, Penguin eat shabu

แต่ละทีมก็ได้นำเสนอผลงานกันอย่างเต็มที่ โดยมีนวัตกรรมด้าน e-Office มากมาย ที่พร้อมเพื่อเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ไม่ว่าจะเป็น Sales & Marketing ที่จะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ SMEs ในการทำการตลาดได้มากขึ้น Digital Workplaces การทำงานรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Business Solutions วิธีการที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ SMEs มากขึ้น ในการทำธุรกิจ เช่น การขนส่ง การบัญชี เอกสาร สัญญา และอื่นๆ รวมถึง Human Resource Tech ที่จะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรให้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น

หลังจากที่ทุกทีมได้นำเสนอผลงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงโค้งสุดท้ายของเส้นทางการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะมาปลดล็อก SMEs ไทย และจากผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ก็ทำให้เราได้ 3 สุดยอดนวัตกรรมด้าน e-Office กับเวที Hackathon : Finding the Best Enabler จากทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 50 ทีม

เปิดโฉมหน้า 3 ทีม เจ้าของสุดยอดนวัตกรรม e-Office ทางเลือก SMEs ยุคใหม่

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

ทีมที่ได้รับรางวังชนะเลิศในครั้งนี้ คือ ทีม EasySign by EasyCOMPANY เจ้าของนวัตกรรมระบบ "สร้าง" และ "เซ็น" เอกสารสัญญาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเอกสารสัญญาของทางทีม EasySign จะเป็นสัญญารูปแบบใหม่ ที่ทำให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการร่างเอกสารหรือกฎหมายธุรกิจ รวมไปถึง PDPA ได้เช่นกัน ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม iTAX ซึ่งเป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการจัดการเงินเดือนพนักงาน ช่วยลดความซับซ้อนของการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม และการเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ โดยได้รับเงินรางวัลไป 70,000 บาท

ตามมาด้วยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tellscore ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Hiring Automation Platform) ที่มีทั้งบริการช่วยบริหารแคมเปญเพื่อโปรโมตสินค้าให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตอบโจทย์ลูกค้า Corporate ที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และบริการ SaaS (Software as a Service) หรือ Self serve ที่ให้บริการด้านคำแนะนำอย่างมืออาชีพ โดยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

โดยทั้ง 3 ทีมยังจะได้รับโล่รางวัล และ ประกาศนียบัตรจาก ETDA พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับโครงการ ETDA Sandbox เพื่อการันตีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการก่อนนำไปให้บริการจริงในวงกว้างด้วย

ปิดจบการเดินทาง สานต่อเป้าหมายเพื่อยกระดับ SMEs ไทย

ในช่วงสุดท้ายของงาน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 3 ทีม 

“กรรมการเห็นถึงความตั้งใจของทุกทีมที่ได้คิดอะไรใหม่ๆ และมองเห็น Pain Point ของ SMEs รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อ SMEs และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ชนะทั้ง 3 ลำดับว่าสิ่งที่ได้นำเสนอนั้นตอบโจทย์ และหน่วยงานต่างๆ ก็จะนำไปต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ” ดร.ศักดิ์ กล่าวแก่ผู้เข้าแข่งขันในช่วงสุดท้ายของงาน

สรุปภาพรวม และเปิดภาพบรรยากาศการแข่งขัน Hackathon: Finding the Best Enabler ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ในการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ที่จะเข้ามายกระดับ SMEs ไทย

ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณโอกาสครั้งสำคัญอันเกิดจากความร่วมมือของ ETDA และ Techsauce พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์เทคโนโลยี ที่มองเห็นปัญหาและความท้าทายที่ SMEs ไทยต้องเผชิญในยุคที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด จนเกิดเป็น Hackathon “Finding the Best Enabler” ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs ซึ่งเป็นโอกาสของ Service Provider ที่จะได้นำนวัตกรรมมานำเสนอเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด พร้อมกับเป็นโอกาสของ SMEs ที่จะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาจากบรรดาผู้เข้าแข่งขันทุกทีม เพิ่มศักยภาพในการยกระดับธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สามารถติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ Techsauce และ ETDA Thailand

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...

Responsive image

กระทรวง AI : เมื่อ AI อันตรายเกินกว่าจะปล่อยไว้ โลกเร่งออกกฎควบคุม

AI กลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย และต้องถูกจับตาดูโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่าง ‘กระทรวง AI’ ที่มีอำนาจ และความสำคัญไม่แพ้หน่วยงานอื่น ๆ แต่ทำไม AI ต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาล ? กร...