สรุป 5 ความเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับ Blockchain พร้อม use case นอกเหนืออุตสาหกรรมการเงิน | Techsauce /* */ /* */

สรุป 5 ความเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับ Blockchain พร้อม use case นอกเหนืออุตสาหกรรมการเงิน

Blockchain เทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ทำให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง เพราะนำมาซึ่งความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ แต่ด้วยความที่ Blockchain เป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงมีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ บทความนี้เราจึงได้มีการสรุปความเข้าใจผิดมากที่สุด 5 อันดับแรก  ได้แก่ 

Blockchain  ทำให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงมีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ บทความนี้เราจึงได้มีการสรุปความเข้าใจผิดมากที่สุด 5 อันดับแรก

เข้าใจผิดว่า Blockchain คือ Bitcoin 

ในความจริงแล้ว Bitcoin เป็นเพียงสกุลของ Cryptocurrency หนึ่งใน Blockchain เท่านั้น และเทคโนโลยี Blockchain ยังสามารถใช้งานด้านอื่นได้มากมาย ไม่ใช่เฉพาะ Cryptocurrency

เข้าใจผิดว่า Blockchain ดีกว่า Database ทั่วไป 

Blockchain สามารถใช้งานได้ดีสำหรับระบบที่ต้องใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ และ เพิ่มความน่าเชื่อถือ แต่หากต้องการระบบที่ต้องการการประมวลผลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง Database ทั่วไปจะดีกว่า

เข้าใจผิดว่า Blockchain ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

Data Structure ของ Blockchain ทำให้ Data ไม่สามารถลบออกได้ แต่ Blockchain สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมากกว่า 50% ของ networkcomputing power ถูกควบคุมและ Transaction ก่อนหน้าทั้งหมดถูกเขียนใหม่

เข้าใจผิดว่า Blockchain มีความปลอดภัย 100% 

Blockchain ใช้โครงสร้างข้อมูล รูปแบบ immutable  เช่น protected cryptography ความปลอดภัยของระบบ Blockchain นั้นจึงขึ้นอยู่กับ Block ที่อยู่ติดกัน ซึ่งทำให้การแก้ไขข้อมูลใน Block ใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลของ Block ที่เชื่อมโยงในภายหลังตลอดทั้งชุดข้อมูล

เข้าใจผิดว่า Blockchain เป็น “Truth Machine” 

Blockchain สามารถตรวจสอบธุรกรรมและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดและดั้งเดิมใน Blockchain ได้ แต่ไม่สามารถประเมินได้ว่า Input จากภายนอกนั้นถูกต้องหรือเป็นความจริง

Blockchain  ทำให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง แต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงมีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ บทความนี้เราจึงได้มีการสรุปความเข้าใจผิดมากที่สุด 5 อันดับแรก

Blockchain กับประโยชน์ด้าน Supply Chain

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่ไม่ใช่แค่เพียงในอุตสาหกรรมการเงิน แต่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านศุลกากร รวมถึงการบริหารจัดการ Supply Chain ได้อีกด้วย 

สำหรับประโยชน์ด้านศุลกากร สามารถที่จะใช้เทคโนโลยี Blockchain ในกระบวนการกำกับดูแลของศุลกากรเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  รวมถึงสามารถใช้ในการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการตรวจจับการฉ้อโกง ด้านกฎระเบียบในธุรกิจ E-commerce, การค้าที่ผิดกฎหมาย, การหลีกเลี่ยงภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ

ขณะที่ความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Supply Chain นั้น สามารถลดตัวกลางและเอกสาร รวมไปถึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์ ที่มาจากข้อมูลที่เก็บแบบ Real-time อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกใน Supply Chain มากขึ้น โดยเฉพาะการช่วยบริหารจัดการ Supply Chain ระหว่างประเทศ เช่น

  • ทำงานบน Distribute Platform ทำให้ผู้เข้าร่วมแต่ละ Node มีสิทธิ์เข้าถึง Ledger เดียวกันได้ 
  • มีความน่าเชื่อถือ เพิ่มความไว้วางใจระหว่างแต่ละฝ่ายที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันโดยไม่มีคนกลาง อีกทั้งยังรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลและให้หลักฐานการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
  • โกงได้ยาก เนื่องจากธุรกรรมได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยฉันทามติของผู้ที่อยู่ใน Chain เดียวกัน ทำให้ฉ้อโกงได้ยาก
  • ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน Blockchain โดยทุกคนรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล สามารถติดตามหรือตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตามการใช้งาน Blockchain ในปัจจุบันก็ยังมีความท้าทายเนื่องจากความสามารถในด้าน Scalability ที่มีข้อจำกัด อีกทั้งเครือข่ายและแพลตฟอร์ม Blockchain แต่ละ Chain นั้นไม่เชื่อมต่อกันและมีปัญหาทางกฎหมายอยู่ เช่น สถานะทางกฎหมายของธุรกรรม Blockchain และความรับผิดชอบ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในแง่ของการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย รวมถึงการยอมรับอย่างเป็นวงกว้างในทุกอุตสาหกรรมยังคงต้องใช้เวลาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

อ้างอิง World Customs Organization

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ นำผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์มาต่อยอดให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ ด้วยโมเดลธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเ...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ รุดหน้านวัตกรรมการแพทย์ นำ Radiology AI ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม แม่นยำ รวดเร็ว รักษาทันท่วงที

ล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ นำ Radiology AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม ด้วย AI และ Deep Learning ในการบูรณาการเพื่อเพิ่มความรวดเ...

Responsive image

เอลซัลวาดอร์เสี่ยงกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างการตัดสินใจของผู้นำ กับความผันผวนของ Bitcoin

เอลซัลวาดอร์ ประเทศแรกที่ประกาศให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายประสบปัญหาเป็นอย่างมากจากการที่รัฐบาลได้ทยอยซื้อเหรียญ Bitcoin จนมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1...