ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เมื่อการแข่งขันทุกวันนี้ถูกกำหนดด้วยกระแสการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี Techsauce มีโอกาสไปเยือน Academy Bangkok - A Google Space พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัลของ Google แห่งแรกในเอเชีย มาดูกันว่าพื้นที่แห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร รองรับโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบไหน ไปจนถึงมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในระยะยาวอย่างไร

ที่มาที่ไปของ Academy Bangkok - A Google Space แห่งแรกในเอเชีย

Academy Bangkok - A Google Space เป็นพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือของ True Digital Park กับ Google ร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่าทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน โดยสำหรับ Academy Bangkok นี้ถือเป็นที่แรกในเอเชีย รองรับการจัดโปรแกรมฝึกอบรม เวิร์คช็อป เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ตอบรับกระแสของ Digital Economy ใน SEA ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายในการคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

4 Gaps สำคัญ ความท้าทายของการผลักดันคนไทยให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

Google ได้ทำการวิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศไทยในการเตรียมพื้นฐานเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในยุคดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 4 Gaps ใหญ่ๆ คือ Data affordability ซึ่งมองว่าประเทศไทยเองมี infrastructure ของอินเทอร์เน็ตที่ดีอยู่แล้ว แต่ในส่วนการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้นั้นยังมีราคาค่อนข้างสูง และมีคนจำนวนมากในประเทศที่มีต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำกัด Digital literacy & Skills ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัล ตรงนี้จึงยังเป็นโอกาสในการพัฒนาได้อีกมาก Avenues to export content ต้นทุนที่เป็นจุดเด่นของไทยคือเรื่องของ Content และ Creativity แต่ความท้าทายคือทำอย่างไรถึงจะ Broadcast จุดเด่นตรงนี้ไปสู่วงกว้างได้ และ Small business digitization คือ SME ไทยจำนวนมากยังขาดในเรื่องความเข้าใจและทักษะในการ digitize ธุรกิจให้เข้ากับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

บริเวณห้องฝึกอบรม มีการดีไซน์ของกระดานดำซึ่งอ้างอิงจากบรรยากาศห้องเรียนในไทย

มุ่งเน้นไปที่การสร้าง Tech Talent โฟกัสการเรียนรู้ในเชิงลึก เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

สิ่งที่ Academy Bangkok โฟกัสเป็นหลักคือด้านของการศึกษาที่มุ้งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้าง Tech Talent โดยจะเน้นการเรียนรู้ที่ลึก จำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมโปรแกรม และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพื่อให้ผู้ที่ผ่านโปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทันที ซึ่งเป้าหมายในระยะยาวคือการสร้างโปรแกรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ในระดับของคนที่เพิ่งเริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านของทักษะต่างๆ ไปจนถึงเรื่องวิจารณญาณ ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็กนักเรียนทั่วไป และท้ายสุดคือผู้เรียนในระดับสูง เช่นคนที่ทำงานในสาย Digital Marketing, Developer หรือ Content Creator เป็นต้น

Google Ignite โปรแกรมเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

หนึ่งในโปรแกรมเด่นที่ถูกจัดขึ้นใน Academy Bangkok คือ Google Ignite ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ผูกเข้ากับความต้องการของบริษัทที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ มีโมเดลทำร่วมกับบริษัทต่างๆ โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในโปรแกรมนี้จะใช้เวลาเรียนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองเดือนเต็มโดยที่มีสัญญาจ้างกับบริษัท โดยจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ช่วงการเข้าอบรม โดย ณ ขณะนี้โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรด้าน Digital Marketing เป็นหลักก่อน โดยทักษะอื่นๆ ซึ่งอยู่ในแผนที่จะโฟกัสต่อไปได้แก่ Digital literacy, Cloud และ Developer events

การออกแบบพื้นที่ที่รวมความเป็น Google การเรียนรู้ และ Localize ให้เข้ากับความเป็นไทย

หากดูในส่วน Theme การออกแบบพื้นที่ของ Academy Bangkok ก็จะเห็น Concept ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การออกแบบโดยเน้นพื้นที่สีขาวแต่ก็ยังมีความเป็น Google เหมือนหน้าเว็บไซต์ที่เรียบง่ายของแบรนด์ Google เอง การผสมรูปทรงต้นไม้เข้ามาอยู่ในโลโก้แสดงถึงการเรียนรู้และการเติบโต ไปจนถึงจำลองห้องอบรมด้วยการใส่กระดานดำและอักษรไทยเพื่อบ่งบอกถึงความปรับให้เข้ากับบริบทห้องเรียนในประเทศไทย โดยรวมทั้งหมดก็คือการที่ Google ตั้ง Academy Bangkok ขึ้นมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยนั่นเอง

ทั้งนี้ในส่วนของโปรแกรมการอบรมใน Academy Bangkok ก็ได้มีการทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยผลตอบรับที่เกิดขึ้นของโปรแกรมที่ผ่านมาคือการที่บริษัทสามารถนำบุคลากรที่ผ่านโปรแกรมไปทำงานได้จริงอย่างตรงจุดโดยที่แทบไม่ต้องเทรนด์เพิ่มเติมเลย หากมองจากเส้นทางที่ Academy Bangkok ได้โฟกัสในตอนนี้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการมุ่งไป อาจจะพูดได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ การทดลอง และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง และน่าจะส่งเสริม Ecosystem ของการสร้าง Tech Talent ในบ้านเราให้มีศักยภาพมากขึ้นในการแข่งขันกับตลาดโลก

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถกประเด็น AI จะเข้ามาเปลี่ยนโลกได้จริงหรือ?

True Digital Park จัดเสวนา Corporate Club ครั้งที่ 2 หยิบยกประเด็นร้อนแรงที่จะเข้ามาสั่นสะเทือนองค์กรธุรกิจต่างๆ นั่นคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่หลาย...

Responsive image

บุก True Digital Park ไม่ใช่แค่แหล่งรวมออฟฟิศ แต่คือ Ecosystem ของ Startup ที่สมบูรณ์

เรามักพูดกันถึง ecosystem ของ Startup ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่บางครั้งเราอาจนึกภาพรวมไม่ออกกว่าเอาเข้าจริงแล้ว Ecosystem มีหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่ง Techsauce ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม...

Responsive image

True Digital Park กับการเป็นต้นแบบ Smart City พร้อมความร่วมมือ 4 พันธมิตรไอที

สร้างความสนใจมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ True Digital Park ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมผลักดัน Tech Startup Ecosystem ด้วยการรวมความ...