เยือน Academy Bangkok พื้นที่เรียนรู้ทักษะดิจิทัลของ Google แห่งแรกในเอเชีย | Techsauce

เยือน Academy Bangkok พื้นที่เรียนรู้ทักษะดิจิทัลของ Google แห่งแรกในเอเชีย

ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เมื่อการแข่งขันทุกวันนี้ถูกกำหนดด้วยกระแสการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี Techsauce มีโอกาสไปเยือน Academy Bangkok - A Google Space พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านดิจิทัลของ Google แห่งแรกในเอเชีย มาดูกันว่าพื้นที่แห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร รองรับโปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบไหน ไปจนถึงมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในระยะยาวอย่างไร

ที่มาที่ไปของ Academy Bangkok - A Google Space แห่งแรกในเอเชีย

Academy Bangkok - A Google Space เป็นพื้นที่ที่เกิดจากความร่วมมือของ True Digital Park กับ Google ร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่าทันกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน โดยสำหรับ Academy Bangkok นี้ถือเป็นที่แรกในเอเชีย รองรับการจัดโปรแกรมฝึกอบรม เวิร์คช็อป เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ตอบรับกระแสของ Digital Economy ใน SEA ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายในการคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

4 Gaps สำคัญ ความท้าทายของการผลักดันคนไทยให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

Google ได้ทำการวิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศไทยในการเตรียมพื้นฐานเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในยุคดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 4 Gaps ใหญ่ๆ คือ Data affordability ซึ่งมองว่าประเทศไทยเองมี infrastructure ของอินเทอร์เน็ตที่ดีอยู่แล้ว แต่ในส่วนการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้นั้นยังมีราคาค่อนข้างสูง และมีคนจำนวนมากในประเทศที่มีต้นทุนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำกัด Digital literacy & Skills ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของดิจิทัล ตรงนี้จึงยังเป็นโอกาสในการพัฒนาได้อีกมาก Avenues to export content ต้นทุนที่เป็นจุดเด่นของไทยคือเรื่องของ Content และ Creativity แต่ความท้าทายคือทำอย่างไรถึงจะ Broadcast จุดเด่นตรงนี้ไปสู่วงกว้างได้ และ Small business digitization คือ SME ไทยจำนวนมากยังขาดในเรื่องความเข้าใจและทักษะในการ digitize ธุรกิจให้เข้ากับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

บริเวณห้องฝึกอบรม มีการดีไซน์ของกระดานดำซึ่งอ้างอิงจากบรรยากาศห้องเรียนในไทย

มุ่งเน้นไปที่การสร้าง Tech Talent โฟกัสการเรียนรู้ในเชิงลึก เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

สิ่งที่ Academy Bangkok โฟกัสเป็นหลักคือด้านของการศึกษาที่มุ้งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้าง Tech Talent โดยจะเน้นการเรียนรู้ที่ลึก จำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมโปรแกรม และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพื่อให้ผู้ที่ผ่านโปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถนำไปต่อยอดใช้งานจริงได้ทันที ซึ่งเป้าหมายในระยะยาวคือการสร้างโปรแกรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ในระดับของคนที่เพิ่งเริ่มใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านของทักษะต่างๆ ไปจนถึงเรื่องวิจารณญาณ ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนของเด็กนักเรียนทั่วไป และท้ายสุดคือผู้เรียนในระดับสูง เช่นคนที่ทำงานในสาย Digital Marketing, Developer หรือ Content Creator เป็นต้น

Google Ignite โปรแกรมเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

หนึ่งในโปรแกรมเด่นที่ถูกจัดขึ้นใน Academy Bangkok คือ Google Ignite ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ผูกเข้ากับความต้องการของบริษัทที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ มีโมเดลทำร่วมกับบริษัทต่างๆ โดยนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในโปรแกรมนี้จะใช้เวลาเรียนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองเดือนเต็มโดยที่มีสัญญาจ้างกับบริษัท โดยจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ช่วงการเข้าอบรม โดย ณ ขณะนี้โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรด้าน Digital Marketing เป็นหลักก่อน โดยทักษะอื่นๆ ซึ่งอยู่ในแผนที่จะโฟกัสต่อไปได้แก่ Digital literacy, Cloud และ Developer events

การออกแบบพื้นที่ที่รวมความเป็น Google การเรียนรู้ และ Localize ให้เข้ากับความเป็นไทย

หากดูในส่วน Theme การออกแบบพื้นที่ของ Academy Bangkok ก็จะเห็น Concept ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การออกแบบโดยเน้นพื้นที่สีขาวแต่ก็ยังมีความเป็น Google เหมือนหน้าเว็บไซต์ที่เรียบง่ายของแบรนด์ Google เอง การผสมรูปทรงต้นไม้เข้ามาอยู่ในโลโก้แสดงถึงการเรียนรู้และการเติบโต ไปจนถึงจำลองห้องอบรมด้วยการใส่กระดานดำและอักษรไทยเพื่อบ่งบอกถึงความปรับให้เข้ากับบริบทห้องเรียนในประเทศไทย โดยรวมทั้งหมดก็คือการที่ Google ตั้ง Academy Bangkok ขึ้นมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยนั่นเอง

ทั้งนี้ในส่วนของโปรแกรมการอบรมใน Academy Bangkok ก็ได้มีการทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยผลตอบรับที่เกิดขึ้นของโปรแกรมที่ผ่านมาคือการที่บริษัทสามารถนำบุคลากรที่ผ่านโปรแกรมไปทำงานได้จริงอย่างตรงจุดโดยที่แทบไม่ต้องเทรนด์เพิ่มเติมเลย หากมองจากเส้นทางที่ Academy Bangkok ได้โฟกัสในตอนนี้ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการมุ่งไป อาจจะพูดได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ การทดลอง และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง และน่าจะส่งเสริม Ecosystem ของการสร้าง Tech Talent ในบ้านเราให้มีศักยภาพมากขึ้นในการแข่งขันกับตลาดโลก

RELATED ARTICLE

Responsive image

ท่องเที่ยว โรงแรม เดินหน้าอย่างไรในยุคโควิด 19

ทิศทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับโอกาสจะเป็นไปอย่างไร วันนี้ Teachsauce ได้สรุปไฮไลท์สำคัญจากเสวนา “THE NEXT DIRECTION OF THAILAND TOURISM” ที่จัดขึ้นในงาน LINE Ho...

Responsive image

เลือก ‘MarTech Stack’ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ ลดต้นทุน ลดเวลา พายอดขายพุ่ง

Marketing Technology (MarTech) กุญเเจสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุความสำเร็จเกินเป้าหมาย และช่วยปิดช่องว่างที่ถูกเปิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...

Responsive image

เวียดนาม กับโอกาสที่ต้องคว้า: ธนาคารกสิกรไทย เปิดสาขาแรกที่โฮจิมินห์ เดินเกมรุกขยาย Digital Banking มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3

เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดสาขาใหม่ที่นครโฮจิมินห์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศเวียดนาม และเป็นสาขาที่ 10 ในต่างประเทศ โดยเป้าหมายของธนาคารกสิกรไทยในเวียดนาม...