อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ Blockchain เข้ามาในธุรกิจสายประกัน? พร้อมกรณีศึกษา | Techsauce

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ Blockchain เข้ามาในธุรกิจสายประกัน? พร้อมกรณีศึกษา

เราได้นำกรณีศึกษาต่างๆ ของ Blockchain มานำเสนออย่างต่อเนื่อง หลายคนเริ่มทราบกันดีกว่ามันไม่ใช่แค่เทคโนโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Digital Currency อย่าง Bitcoin เพียงอย่างเดียว แต่ถูกนำมาใช้ในหลายภาคธุรกิจ ช่วยให้ธุรกรรมที่รับ/ส่ง และการเก็บข้อมูลมีความปลอดภัย ซึ่งเข้ามาปฏิวัติกระบวนการธุรกรรมต่างๆ บนโลกดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง โดยครั้งนี้เราจะไปเจาะลึกในสายธุรกิจประกันกันบ้าง ว่า Blockchain นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร โดยตัวอย่างที่น่าสนใจอยู่ที่ตลาดสหรัฐอเมริกา

ตลาดสายประกันที่ใหญ่ที่สุดของโลกเห็นจะหนีไม่พ้นตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญฯ  โดยแบ่งออกเป็นประกันชีวิต และประกันรูปแบบอื่นๆ ดังกราฟ

insurance-market-us

Blockchain ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่หลายคนกำลังให้ความสนใจว่าจะมาปฏิวัติสายประกันอย่างไร ที่เห็นได้ชัดคือด้วยเทคโนโลยีของ Blockchain ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่บนโลกออนไลน์และออฟไลน์สามารถกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของได้ และสามารถโอนส่งต่อถึงกันช่วยกระบวนการเคลมประกันง่ายขึ้น เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในที่ที่มีความเสี่ยงสูงกับภัยพิบัติ โมเดลประกันภัยในปัจจุบันอย่าง P2P Insurance, Parametric Insurance (การประกันภัยที่อ้างอิงพารามิเตอร์) และ Micro Insurance (การประกันภัยรายย่อย) สามารถนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ได้หมด

Peer-to-Peer Insurance 

Blockchain จะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดใหม่ ตัวอย่างของ Startup ในกลุ่มนี้เช่น

  • Dynamis  เป็น Smart Contract สำหรับ Peer-to-Peer Insurance ที่ทำงานอยู่บน Ethereum Platform ข้อมูลการสมัครขอประกันสามารถนำข้อมูล LinkedIn มาระบุตัวตนและสถานะได้ เพื่อการอนุมัติประกัน และการอนุมัติการเคลม
  • Enigma เป็นแพลตฟอร์มด้าน "Secure Data & Protect Privacy" ทำงานบน Decentralized Cloud Platform เปิดให้ party ต่างๆ ที่มาต่อ สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลในรูปแบบของ Private ได้

ในอนาคตอันใกล้นี้ Peer-to-Peer Insurance แพลตฟอร์มจะเริ่มต้นใช้ Smart Contract กันมากขึ้นในการเคลมและจับคู่ความต้องการระหว่างลูกค้าบนตลาดออนไลน์ โดย Blockchain เข้ามาช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันในการโอนสินทรัพย์ออนไลน์ หรือการเข้าถึง Private Data ที่เชื่อถือได้

Parametric Insurance

อีกกรณีการใช้งานบน Blockchain คือ Parametric Insurance เป็นการประกันที่จ่ายเงินให้ผู้ทำประกันเมื่อเกิดเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น มีแผ่นดินไหวที่ 5 ริกเตอร์ Smart Contract ที่ระบุเงื่อนไขจะจ่ายเงินประกันให้อัตโนมัติตามกฏที่ตกลงไว้

  • Rainvow ทำงานบน Ethereum Platform เป็นระบบ Smart Contract ที่วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และชดเชยเงินให้ อย่างเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเดินทางวันฝนตกหนักเรียก Uber โดยไม่ต้องกังวลกับการขึ้นราคา
  • Factom ระบบนี้เป็นตัวช่วยสร้างแพลตฟอร์มกฏของประกันในรูปแบบ Parametric Insurance อีกที

รูปแบบของ Parametric Insurance นั้นไปควบคู่กับการนำเทคโนโลยี Internet-of-Things และ Sensor เพื่อใช้เป็นตัว Trigger บอกเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแบบเรียลไทม์ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทรถยนต์ก็เริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับจุดนี้มากขึ้น

Micro Insurance

จากงานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้นิยาม Micro Insurance ไว้อย่างชัดเจนคือ "รูปแบบของการถ่ายโอนความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ประชาชนระดับรากหญ้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหลังจากที่ภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น หากไม่มีการประกันภัยรายย่อยประชาชนระดับรากหญ้าอาจต้องใช้แหล่งเงินทุนจากเงินออมทั้งหมด สินเชื่อฉุกเฉินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ขายทรัพย์สิน ซึ่งทําให้เสียโอกาสในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและติดอยู่ในกับดักของความยากจนในที่สุด แม้ว่าการประกันภัยรายย่อยได้พัฒนารูปแบบและขยายความครอบคลุมสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนรากหญ้า แต่ข้อเท็จจริงมักปรากฏว่าประชาชนรากหญ้าไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันถึงแม้ว่าการประกันภัยรายย่อยดังกล่าวจะคิดเบี้ยประกันต่ำก็ตาม รัฐบาลจึงมักจําเป็นต้องให้ การอุดหนุนทางการเงินกับสถาบันสินเชื่อรายย่อย หรือองค์กรเพื่อการกุศล เพื่อให้สถาบัน หรือองค์กร ดังกล่าวเข้ามาช่วยเหลือประชาชนรากหญ้าให้สามารถเข้าถึงการประกันภัยรายย่อยดังกล่าวได้"

Blockchain ในมุม Micro Insurance จะช่วยให้ธุรกรรมประกันที่มีการโอนเงินข้ามประเทศ เข้าถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือจากภัยพิบัตินั้นโปร่งใสมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

    • Helperbit เป็นอิตาเลียน Startup ที่นำ Blockchain มาช่วยในเชิงการกุศล  ให้การโอนเงินในลักษณะของ Digital Currency หรือการตัดเงินในรูปแบบของ Debit Card สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินนั้นถูกส่งหาคนที่ต้องการช่วยเหลือจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ผ่านมา และทำให้คนไม่กล้าบริจาค

ในอนาคตเชื่อว่า Blockchain จะเข้ามีผลช่วยให้วงการธุรกิจสายประกันโปร่งใสมากขึ้น ป้องกันปัญหาการทุจริต และตรวจสอบได้ ซึ่งนั่นหมายถึงบริษัทประกันใหญ่ๆ ก็ต้องปรับตัวทั้งในเรื่องกระบวนการ, โครงสร้างกฏระเบียบ และอาจเกิดความร่วมมือระหว่าง Blockchain Startup, นายหน้าคนกลาง และแน่นอนบ้านเราคงต้องใช้เวลาอีกระยะใหญ่ๆ เลยทีเดียว

ที่มา: techcrunch, งานวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

RELATED ARTICLE

Responsive image

ท่องเที่ยว โรงแรม เดินหน้าอย่างไรในยุคโควิด 19

ทิศทางการปรับตัวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเปิดรับโอกาสจะเป็นไปอย่างไร วันนี้ Teachsauce ได้สรุปไฮไลท์สำคัญจากเสวนา “THE NEXT DIRECTION OF THAILAND TOURISM” ที่จัดขึ้นในงาน LINE Ho...

Responsive image

เลือก ‘MarTech Stack’ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ ลดต้นทุน ลดเวลา พายอดขายพุ่ง

Marketing Technology (MarTech) กุญเเจสำคัญที่ทำให้แบรนด์บรรลุความสำเร็จเกินเป้าหมาย และช่วยปิดช่องว่างที่ถูกเปิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...

Responsive image

เวียดนาม กับโอกาสที่ต้องคว้า: ธนาคารกสิกรไทย เปิดสาขาแรกที่โฮจิมินห์ เดินเกมรุกขยาย Digital Banking มุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3

เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดสาขาใหม่ที่นครโฮจิมินห์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศเวียดนาม และเป็นสาขาที่ 10 ในต่างประเทศ โดยเป้าหมายของธนาคารกสิกรไทยในเวียดนาม...