LARK ตัวช่วยการทำงานแนวใหม่ในยุค New Normal ที่เทรนด์ Work From Home กำลังมาแรง! | Techsauce

LARK ตัวช่วยการทำงานแนวใหม่ในยุค New Normal ที่เทรนด์ Work From Home กำลังมาแรง!

หากให้พูดถึงสิ่งสำคัญในยุคที่เทรนด์การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) หรือการทำงานทางไกล (Remote Working) กำลังมาแรง คงหนีไม่พ้นเรื่องการเลือกใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่นที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงานและทำให้การทำงานราบรื่นไม่สะดุด แม้ทุกคนจะไม่ได้สื่อสารกันแบบ Face-to-Face ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายองค์กรในแทบจะทุกอุตสาหกรรมที่ต่างเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

สำหรับในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เรียกได้ว่าทำให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำแนวทางการทำงานที่บ้าน  (Work From Home) มาใช้เป็นแนวทางหลัก โดยมีตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานในช่วง COVID ในประเทศไทย คือ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป (TDG) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค เริ่มใช้นโยบายให้พนักงานทำงานทางไกลตั้งแต่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศ โดยได้เริ่มปรับแนวทางการทำงานใหม่ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น คือ ช่วงเดือนมกราคมให้พนักงาน 50% จากจำนวนพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน เริ่มทำงานจากที่บ้านหรือทำงานทางไกล จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มเป็น 70% และครบทั้ง 100% ในเดือนมีนาคม ขณะที่ยูนิลีเวอร์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ เลือกใช้แนวทางแก้ปัญหาแบบผสมผสาน คือ พนักงานออฟฟิศเน้นให้ทำงานจากที่บ้านเป็นหลัก ส่วนพนักงานในโรงงานผลิตที่ยังต้องเดินเครื่องการผลิตต่อเนื่อง ทางยูนิลีเวอร์ได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

โดยสิ่งที่สามารถทำให้การทำงานจากที่บ้าน หรือ (Work From Home) นั้นสิ่งที่สามารถทำให้การทำงานราบรื่นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเลือกใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ได้อย่างสะดวกสบาย อย่าง  LARK แพลตฟอร์มการทำงานดิจิทัลที่เน้นการทำงานแบบ Remote Working ที่อำนวยความสะดวกให้คนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายและสะดวกด้วยฟีเจอร์ที่โดดเด่น อาทิ LARK Mail บริการอีเมลที่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวก, LARK Messenger โปรแกรมสำหรับรับส่ง ข้อความ ทำให้การสื่อสารในการทำงานสะดวกขึ้น และยังสามารถแปลภาษาอัตโนมัติได้มากกว่า 100 ภาษา , LARK Docs โปรแกรมด้านเอกสารและเทมเพลตต่างๆ, LARK Calendar ปฏิทินที่ใช้จัดตารางการประชุม - กำหนดวันนัดหมาย และสามารถเลือกเวลาการประชุมกับทีมงานได้จากทั่วโลกได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเวลา, LARK Video Conferencing โปรแกรมการประชุมทางไกลแบบ Face-to-Face ที่สามารถวิดีโอคอลล์คุยกันได้แบบไม่จำกัดเวลา และ LARK Workplace การบริหารจัดการงานธุรการ เช่น ระบบการเบิกจ่าย, ระบบลางาน หรือบันทึกการเข้างาน

สำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วยระบบดิจิทัลอย่าง LARK สามารถมอบโซลูชั่นที่หลากหลายตามความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดำเนินการไปทั้งในระดับองค์กรหรือทำเพียงบางส่วน เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร การใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์การทำงานครบวงจรมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพนักงานจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปมาอยู่ตลอดเวลา หรืออาจสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง LARK เป็นโซลูชั่นการทำงานในรูปแบบ All –in-One ที่จะช่วยให้การทำงานประสานงานกันในแต่ละแผนกเป็นไปอย่างราบรื่นภายในชุดเครื่องมือเดียว

หรือแม้แต่การที่ยังต้องติดตามการทำงานของโรงงานผลิต LARK จะช่วยในการประสานข้อมูลและอัพเดทข้อมูลการทำงานได้ เพื่อให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ มั่นใจถึงกระบวนการผลิตว่าทุกขั้นตอนจะยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกที่ในวันนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะยังคงอยู่กับคนทั่วโลก และอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง การทำงานทางไกล และ การทำงานจากที่บ้าน จะยังเป็นทางเลือกสำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่นำไปปรับใช้ให้เป็นนโยบายการทำงานภายใต้การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีปประสิทธิภาพ


RELATED ARTICLE

Responsive image

Sustainability โอกาสทางธุรกิจ ใครออกสตาร์ตก่อน ‘ได้เปรียบ’

ในโลกธุรกิจเวลานี้ มองไปทางไหนก็เห็นคำว่า Sustainability หรือความยั่งยืน เรียกได้ว่าเป็นคำที่ทุกองค์กรใส่อยู่ในแผนงานว่า ‘ต้องทำ’ ‘ต้องขับเคลื่อน’ หรือจริงๆ แล้ว Sustainability จะเ...

Responsive image

Cleveland Clinic และ IBM เปิดตัว Quantum Computer เครื่องแรกของโลก

Cleveland Clinic และ IBM เปิดตัว Quantum Computer เครื่องแรกของโลก สำหรับการวิจัยด้านสุขภาพ และ การค้นคว้าทางชีวการแพทย์...

Responsive image

Villa Wallet บริการช้อปปิ้งออนไลน์ ไร้เงินสด โดยความร่วมมือของ Villa Market และ GB Wallet

พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการใช้จ่ายได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับเพื่อตอบรับกับผู้บริโภค โดย Villa Market ซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทย ได้ร่วมมือกับ GB Wallet เปิดตัวแอปพลิเคชัน...