Nestlé เข้าร่วม SPACE-F ผลักดันนวัตกรรมอาหารและ FoodTech Startup | Techsauce

Nestlé เข้าร่วม SPACE-F ผลักดันนวัตกรรมอาหารและ FoodTech Startup

Nestlé ร่วมขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทย ดัน FoodTech Startup ผ่าน SPACE-F 


Food Technology คือสิ่งสำคัญที่จะรับมือกับความท้าทาย

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นในสังคม อาทิ Aging Society การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ล้วนส่งผลกระทบต่อวงการอาหารเป็นวงกว้าง การพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร Food Technology จะช่วยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพของอาหาร ตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบ ขนส่ง แปรรูป จนออกมาเป็นเมนูใหม่ๆ ให้ทุกๆ คนได้รับประทานด้วยความอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน Food Technology จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาพัฒนาและตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้
โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการผลิตอาหารคุณภาพสูง ส่งออกได้มาก แต่ยังมีปัญหาด้านการจัดการ การขนส่งและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน Food Technology จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ทั้งอาหารเพื่อผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ เนื้อเทียม การจัดการ Supply Chain ของร้านอาหาร รวมถึงการทำให้ประเทศไทยกลายเป็นครัวนวัตกรรมของโลกได้อย่างแท้จริง ตรงกับ tagline ของโครงการ SPACE-F ว่า “feed the world through innovation”

SPACE-F ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่อนาคต

โครงการ SPACE-F เป็นโครงการมุ่งเน้นให้สตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีอาหารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องเผชิญในอุตสาหกรรมด้วยแนวคิด Collaboration for the Future of Food ผลักดัน ส่งเสริม และร่วมพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ได้เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ครอบคลุม ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness), ด้านโปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins), ด้านกระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ (Smart Manufacturing), ด้านบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (Packaging Solution), ด้านส่วนผสมและอาหารใหม่ (Novel Food and Ingredients), ด้านวัสดุชีวภาพและสารเคมี (Biomaterial and Chemical), ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant tech), ด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety and Quality) และ ด้านการบริการอัจฉริยะด้านอาหาร (Smart Food services)

โดยมีความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านอาหาร อย่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรโครงการ SPACE-F ซึ่งล้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อตเต ไฟน์ เคมิคอล จำกัด ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ Startup ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ โครงการ SPACE-F ยังเป็นโครงการที่ไม่มีการถือหุ้นในสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้ามา สตาร์ทอัพจะมีกรรมสิทธิ์ในไอเดียและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเองอย่างสมบูรณ์ 

Nestlé เสริมทัพ จับมือภาคี หนุน FoodTech Startup

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่มีเจตนารมณ์ในการเปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้ และในอนาคต เราจึงมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการ SPACE-F เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะส่งเสริมเจตนารมณ์ของบริษัทที่วางไว้ นอกจากนี้ เราเชื่อว่าการทำงานร่วมมือกับหลายๆ ภาคส่วนในโครงการ SPACE-F จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่อนาคต ด้วยการสร้างสรรค์อาหารที่ทั้งดีต่อผู้บริโภค และดีต่อโลกของเรา สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เราจะทำงานร่วมกันกับพันธมิตรและผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยขึ้นและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารและประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคต”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “NIA มีเป้าหมายในการยกระดับระบบนวัตกรรมของประเทศ จากผลการจัดอันดับดัชนีระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Global Startup Ecosystem Index) โดย StartupBlink พบว่าระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในฐานะหนึ่งในเมืองชั้นนำด้านระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ  โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญที่ NIA มุ่งขับเคลื่อน โครงการ SPACE-F จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตโปรตีนทางเลือก กระบวนการผลิตอัจฉริยะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน รวมถึงบริการอัจฉริยะด้านอาหาร ทำให้สตาร์ทอัพสามารถเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลได้และในปีนี้ เนสท์เล่ ได้เข้าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่จะนำความเชี่ยวชาญขององค์กรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ ทั้งในไทยและจากต่างประเทศทั่วโลก สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของนวัตกรรมอาหารในอนาคต”

จุดแข็งของ Nestlé สู่อุตสาหกรรมอาหารยุคไฮเทค 

Nestlé มีเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนา 25 แห่ง และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 แห่งทั่วโลก และได้จัดสรรงบลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาท ในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนในทุกช่วงวัย สตาร์ตอัปจากโครงการ SPACE-F จะช่วยเสริมจุดแข็งของบริษัท และช่วยให้ Nestlé สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โครงการ SPACE-F ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2019 โดยมี โดยมีสตาร์ตอัปทั้งในประเทศและทั่วโลกเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 60 ราย และปัจจุบันได้ระดมเงินทุนไปแล้วมากกว่า 63 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการ SPACE-F เปิดรับสมัครรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2024  ในโครงการ Incubator and Accelerator Program เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีอาหารให้เติบโตและพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีอาหารที่สำคัญแห่งภูมิภาคได้ต่อไป

สมัครเข้าร่วมโครงการและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ SPACE-F ได้ที่ https://www.space-f.co

บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

17 เรื่อง AI ต้องรู้ จากรายงาน AI Index 2024

Techsauce ได้สรุป 17 ประเด็นสำคัญจากรายงาน AI Index Report 2024 ซึ่งจัดทำโดย Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) ที่รวบรวมประเด็นต่างๆ ของปัญญาประดิ...

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...