LATEST IN SPACE-F

SPACE-F จัด “Demo Day” โชว์ความพร้อม Startup ด้าน FoodTech

สเปซ-เอฟ (SPACE-F) โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จัด “Demo Day” โชว์ความพร้อมของ Startup ด้าน FoodTech ทั้งจากประเทศไ...

NIA ร่วมกับ Thai Union และม.มหิดล เปิดเวทีดัน Startup ด้านอาหารโชว์ของผ่าน SPACE-F

SPACE-F เป็นโปรแกรมการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านอาหารในระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในฐานะการเป็น “ครัวโ...

NIA, Thai Union and Mahidol University Announce 23 Food-tech Startups to join SPACE-F

NIA, Thai Union and Mahidol University Announce 23 Food-tech Startups to join SPACE-F...

WeWork Labs จับมือ สนช., ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และม.มหิดลจัดโครงการ SPACE- F ปั้น Startup สาย Food Tech

ความร่วมมือครั้งสำคัญที่ร่วมสร้างความแข็งแกร่งของ ecosystem และแสดงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยในเวทีโลก เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม Incubator และ Accelerator ทั้งชาวไท...

JOB