"You cannot photoshop personality" บุคลิกภาพ ไม่เหมือนกับภาพถ่าย ที่สามารถทำให้สวยได้ด้วยโปรแกรม แต่บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เจ้าตัวต้องสร้างเอง

จากเมื่อครั้งที่ Techsauce ได้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรม Executive Leadership Program ของปีนี้จาก AIS The StartUp

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้เริ่มปฐมบทของกิจกรรม โดยในครั้งแรกนั้น มาด้วยหัวข้อ "Personality for Public Speaking" โดยคุณกรกนก ยงสกุล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ จะมาให้ความรู้เรื่องบุคลิกภาพในการพูดคุยในที่สาธารณะสำหรับผู้นำ

โดยคุณกรกนกเปิดเผยว่า การสื่อสารในเชิงธุรกิจประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก หรือที่เรียกว่า “3V Model” ได้แก่

3V Model

Visual (ภาษากาย)

ภาษากาย เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ผู้พูดควรระมัดระวัง โดยการประเมินผู้ที่อยู่ตรงหน้า ก่อนว่าภาษากายของเขามีความสนใจในการดูหรือฟังหรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีการพัฒนาใน

เรื่องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลการค้นคว้าชี้ว่า 84% ของการเปิดมือระหว่างพูดคุยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร ขณะเดียวกันอีก 42% พบว่าการคว่ำมือระหว่างพูดนั้นทำให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง

Vocal (น้ำเสียง)

น้ำเสียงที่เราสามารถออกเสียงได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสียงความถี่เดียวหรือใช้หลายระดับเสียง รวมทั้งการใช้โทนเสียงสูงและเสียงต่ำในการดึงความสนใจของผู้ฟัง นอกจากแววตาแล้วน้ำเสียงก็เป็นกระจกอีกบานที่สะท้อนถึงความมั่นใจของผู้พูดได้เป็นอย่างดี

Verbal (คำพูด)

คำพูดควรเลือกใช้คำพูดอย่างเหมาะสม สุภาพ ตรงประเด็นและให้ความรู้สึกในเชิงบวกในการเปิดใจผู้ฟัง และควรหลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย เช่น เอ่อ คือว่า หรือคำพูดในเชิงลบ เช่น ไม่ ไม่มี ไม่รู้ ไม่ได้

การตั้งคำถาม (How to Raise a Smart Question with Talk Types Theory)

  • Thing Talk
  • Action Talk
  • Heart Talk
  • Soul Talk

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้พูดควรมีการทำการบ้าน ศึกษากลุ่มผู้ฟังให้เป็นอย่างดี เน้นประเด็นสําคัญที่ผู้ฟังต้องควรจะต้องรับรู้ พูดด้วยจังหวะความเร็วที่แตกต่างกันและเน้นย้ำด้วยการเปลี่ยนเสียงตามโทนที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เว้นวรรคจังหวะจะโคนเพื่อกระตุ้นผู้ฟังให้เกิดความสนใจ ผสมผสานกับการใช้ภาษากายอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ หมั่นฝึกฝนและประเมินผลด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ จะฝึกพูดต่อหน้าเพื่อนร่วมงานก็ดี หรือจะอัดคลิปวีดิโอมาดูแล้ววิเคราะห์เองก็ดี  เพื่อให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล ตอบโจทย์ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพและการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำผู้ฟังให้คล้อยตาม และมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้พูดได้

“ปัญหาและความท้าทายหลายๆ อย่างที่น้องๆ กลุ่ม Founders สตาร์ทอัพได้เจอ มันไม่สามารถแก้ไขได้เพียงว่าจะพัฒนา Product ให้ดีขึ้นได้อย่างไร แต่มันอยู่ที่คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากน้อยแค่ไหน ด้วยความที่สเตจของสตาร์ทอัพในปัจจุบันนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโต มีทีมงานเยอะขึ้น  ทักษะด้านนี้จึงต้องมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ในการนำลูกทีม หรือแม้แต่ผู้คนในอุตสาหกรรมของธุรกิจเองต้องหันมามอง สนใจฟังมากขึ้น Public Speaking จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้รู้ว่าจะพูดออกมาอย่างไรให้ฉายแสง พูดอย่างไรให้ผู้คนหยุดฟังและเชื่อ ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ วิธีการใช้คำพูด การแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆ เพื่อจะปรับให้ Founders เหล่านี้ได้พัฒนาวุฒิภาวะและเติบโตเป็นผู้นำที่ดีต่อไป” ดร.ศรีหทัย พราหมณี Head of AIS The Startup กล่าว

ครอบครัว AIS The StartUp ในวันอบรม

RELATED ARTICLE

Responsive image

คุยกับ AIS ทำไมต้องทดสอบ 5G ทุกภาคทั่วไทย และมุมมองต่อ 5G ที่ 'ภาคธุรกิจ' ต้องรับมือ

หลังจากที่ AIS เดินสายทดสอบประสิทธิภาพของ 5G เป็นที่น่าสังเกตว่าการทดสอบครั้งนี้ มี Smartphone มาเกี่ยวข้องน้อยมาก และมีส่วนผสมของนวัตกรรมใหม่ในด้านธุรกิจอย่างมากมาย เราจึงขอพูดคุย...

Responsive image

Facebook เผยผลสำรวจการแชททำให้คนซื้อสินค้ามากขึ้น พร้อมเทคนิคการขายผ่าน Conversational Commerce

Conversational Commerce หรือการแชทคุยกับร้านค้าเพื่อซื้อสินค้านั่นเอง และหนึ่งในช่องทางสำคัญในการซื้อขายรูปแบบนี้ก็คือ Facebook Messenger ที่ได้มาเผยผลสำรวจการซื้อขาย Facebook Mess...

Responsive image

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของธุรกิจ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-TAX Invoice คือหนึ่งในช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนที่เป็นกระดาษแบบเดิม ทำให้การออกใบกำบภ...